Ο χρηματοδοτικός οργανισμός Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (COST) στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοσίευσε την ετήσια πρόσκληση του. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις προς χρηματοδότηση οι οποίες μπορούν να συνδράμουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική πρόοδο της Ευρώπης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ευγενής άμιλλα μεταξύ των συμμετεχόντων, η πρόσκληση έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με με τη διαδικασία SESA περιλαμβάνοντας τα εξής στάδια: α) υποβολή πρότασης (submission), β) αξιολόγηση (evaluation), γ) επιλογή (selection) και δ) έγκριση (approval).  Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αρχές του οργανισμού  COST, δηλαδή να προάγουν την έρευνα και την καινοτομία από τη βάση προς τα πάνω με όρους ανοικτότητας και χωρίς αποκλεισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενθαρρύνεται η υποβολή πολυτομεακών και διεπιστημονικών προτάσεων. 

Απευθύνεται σε ερευνητές και φορείς καινοτομίας προερχόμενοι από πανεπιστήμια, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, τη βιομηχανία και τις ΜμΕ.

Καλύπτει τις δαπάνες των δραστηριοτήτων δικτύωσης και όχι της έρευνας και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση και τη χρηματοδότηση εκδηλώσεων, βραχυπρόθεσμων επιστημονικών αποστολών, σχολείων κατάρτισης, δραστηριοτήτων επικοινωνίας και εργαλείων εικονικής δικτύωσης. Επίσης, οι δράσεις κόστους θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της συμμετοχικότητας και να προωθούν ενεργά τη συμμετοχή ερευνητών και φορέων καινοτομίας που εδρεύουν σε χώρες μέλη του δικτύου COST με έρευνα μικρότερης έντασης.

Γιατί να υποβάλετε πρόταση χρηματοδότησης;

Έως σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή στις δράσεις COST έχει οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα με το ποσοστό επιτυχίας να υπερβαίνει τον μέσο όρο επιτυχίας σε αντίστοιχα προγράμματα τουλάχιστον κατά τρεις φορές. (ποσοστό επιτυχίας 37 %). Ουσιαστικά, χρηματοδοτώντας τη δημιουργία δικτύων,ο COST λειτουργεί ως προκαταρκτική πύλη για περαιτέρω χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το κυριότερο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία.

Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας έως τις 25 Οκτωβρίου 2023 στις 12.00 (μεσημέρι) θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/ ενώ για τυχόν ερωτήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπρόσωπο του COST για την Ελλάδα, καθώς να απευθύνετε ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση opencall@cost.eu.  Τέλος, μπορείτε να παρακαλουθήσετε το ακόλουθο βίντεο για Χρήσιμες συμβουλές για την υποβολή μίας πετυχημένης πρότασης έργου COST.

Σχετικά με τον οργανισμό COST

Πρόκειται για έναν ευρωπαικό οργανισμό χρηματοδότησης σε δίκτυα έρευνας και καινοτομίας. Οι δράσεις του συμβάλλουν στη διασύνδεση των ερευνητικών πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής και προσφέρουν τη δυνατότητα στους ερευνητές και τους καινοτόμους να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε οποιονδήποτε επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα, μοιράζοντάς τις με τους ομοτίμους τους. Οι δράσεις κόστους χρηματοδοτούν τη δημιουργία δικτύων με δομή από τη βάση προς τα πάνω, διάρκειας τεσσάρων ετών, τα οποία ενισχύουν την έρευνα, την καινοτομία και την επαγγελματική εξέλιξη. 

Αναδημοσίευση κειμένου: European Cooperation in Science and Technology (COST) Actions, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα