Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όσον αφορά την πρόσβαση σε δραστηριότητες κατάρτισης για τη υποστήριξη του προσωπικού τους στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, βελτιώνοντας ειδικές ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες που μπορούν να διευκολύνουν περαιτέρω την ψηφιοποίηση και την οικονομικότερη μετάβαση της εταιρείας μέσω ΤΠΕ (ΤΝ ή BC). Απευθύνεται σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ από τους τομείς της μεταποίησης, της κινητικότητας, της εφοδιαστικής και της ενέργειας, που εργάζονται σε τεχνολογίες AI & Blockchain ή/και ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν λύσεις AI & Blockchain για να καταστούν πιο ψηφιακές, ανθεκτικές και πράσινες.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (SMP). Η δικαιούχος ΜΜΕ πρέπει να ασχολείται με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και/ή Blockchain ή να προέρχεται από ένα από τα βιομηχανικά οικοσυστήματα στα οποία στοχεύει το AIBC: μεταποίηση, κινητικότητα, εφοδιαστική και ενέργεια.

Κάθε δικαιούχος της παρούσας πρόσκλησης μπορεί να λάβει έως και 5 000,00 EUR με τη μορφή εφάπαξ ενίσχυσης.

Η AIBC EUROCLUSTERS θα διευκολύνει την πρόσβαση και τις συνδέσεις με δυνητικούς εμπειρογνώμονες και φορείς μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αντιστοίχισης: https://www.b2match.com/e/aibc-infomatch . Επιπλέον, οι ενημερωτικές παρουσιάσεις της AIBC είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, μαζί με τις εγγραφές, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως συχνές ερωτήσεις, κατάλογοι κατάρτισης και εκδηλώσεων. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 17: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση aibc@piemonteinnova.it. 

Αναδημοσιεύση κειμένου:  AIBC EUROCLUSTERS OPEN CALL FOR TRAINING AND SKILLS, Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Ηλεκτρισμός και ενέργεια
 • Βιοτεχνία και μεταποίηση (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα