Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Η αναζήτηση και η διασφάλιση των οικονομικών πόρων που θα χρηματοδοτήσουν τις πιθανές δράσεις της Εθνικής Συμμαχίας μας είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Βασικός εταίρος σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί το Ευρωπαϊκό Coalition για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση που ανά τακτά χρονικά διαστήματα  αναδεικνύει διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν οικονομικά τις ψηφιακές δράσεις της Συμμαχίας του εκάστοτε κράτους – μέλους.  Ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus

Πρόγραμμα Erasmus

Πρόγραμμα InvestEU

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (European Globalisation Adjustment Fund)

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps)

Πρόγραμμα Digital Europe

Προσκλήσεις  του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) in Telecom/  Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Η αρμόδια ομάδα  της Συμμαχίας μας αναφορικά με την Χρηματοδότηση, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου,  βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση  και εξετάζει κάθε αναδυόμενη ευκαιρία χρηματοδότησης  προκειμένου να υποστηριχθεί  η υλοποίηση δράσεων είτε για την ψηφιακή κατάρτιση των συμπολιτών μας είτε για την ευαισθητοποίηση του κοινού στις απαραίτητες πλέον  ψηφιακές δεξιότητες.