Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Η «Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα» (Digital Skills and Jobs Coalition) ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού εντύπου τα μέλη των Εθνικών Συμμαχιών και τους μετόχους για υφιστάμενες και επερχόμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για δράσεις του ενδιαφέροντός τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΜΑΪΟΣ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2017