δύο νέοι άνδρες σε έναν τομέα καλλιέργειας εξετάζουν τα πέλματα τους για να προγραμματίσουν τις εργασίες τους
08/06/2023 10:00:00 - 08/06/2023 14:00:00Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτικών πληθυσμών, ώστε να επωφεληθούν από την ψηφιακή εποχή είναι ένα διαδικτυακό σεμινάριο καλής πρακτικής της Υπηρεσίας Στήριξης του Αγροτικού Συμφώνου (Rural Pact Support Office), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου από τις 10.00 έως τις 14.00.

Ενώ υπάρχουν παραδείγματα αγροτικών περιοχών που αξιοποιούν ήδη τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης, εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη ένα συνεχιζόμενο ψηφιακό χάσμα μεταξύ αγροτικών, περιαστικών και αστικών περιοχών όσον αφορά την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι προσπάθειες για την παροχή ποιοτικών ψηφιακών υποδομών στις αγροτικές περιοχές πρέπει να συμπληρωθούν με ενισχυμένες ικανότητες, ώστε οι αγροτικοί φορείς να μεγιστοποιήσουν τη χρήση τους. Ωστόσο, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλές αγροτικές περιοχές, όπου λιγότερα από τα μισά νοικοκυριά στις αραιοκατοικημένες περιοχές διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έχει ως αποτέλεσματα μόνο το 20% του πληθυσμού να διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες και το 2,5% να είναι ειδικοί στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) (rural in digital index), αντικατοπτρίζοντας τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ αυτών των περιοχών και των αστικών περιοχών.

Τον Μάρτιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα όραμα και τρόπους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Η Επιτροπή προτείνει μια Ψηφιακή Πυξίδα (Digital Compass) για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ, η οποία θα βασίζεται σε τέσσερα βασικά σημεία i) διακυβέρνηση, ii) δεξιότητες, iii) υποδομές iv) επιχειρήσεις. Για τις αγροτικές περιοχές, το μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕ [EU Long Term Vision (LTVRA)] στοχεύει οι αγροτικές περιοχές «να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή καινοτομία με ισότιμη πρόσβαση σε αναδυόμενες τεχνολογίες, ευρεία ψηφιακή μόρφωση και ευκαιρίες για την απόκτηση πιο προηγμένων δεξιοτήτων» (κοινοί στόχοι). Επιπρόσθετως, αυτό το όραμα έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατές περισσότερες «συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές» έως το 2040, μέσω επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογική ανάπτυξη και δραστηριότητες βελτίωσης των δεξιοτήτων που ομαδοποιούνται στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Αγροτικό ψηφιακό μέλλον».

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί, επίσης, μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027, το οποίο εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και καθορίζει τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση της Επιτροπής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη μέγιστη εστίαση σε ευκαιρίες και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την επανειδίκευση και τις ψηφιακές δεξιότητες για όλους.  Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια του διαρθρωμένου διαλόγου με τα κράτη μέλη σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση το 2022, μέσω της οποίας θα υιοθετηθούν συστάσεις σχετικά με την παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων και τους παράγοντες διευκόλυνσης για την ψηφιακή εκπαίδευση την άνοιξη. Οι προσπάθειες αυτές στοχεύουν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας, δηλαδή 80% των Ευρωπαίων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) έως το 2030.

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς υλοποίησης έργων και φορείς ανάπτυξης πρωτοβουλιών ψηφιακών δεξιοτήτων σε αγροτικές περιοχές, οι οποίοι με τη σειρά τους απευθύνονται σε διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών (νέοι, ηλικιωμένοι και επιχειρήσεις) και δυνητικούς κατόχους έργων, συμπεριλαμβανομένων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.
Για την εγγραφή σας, πατήστε εδώ.

Αναδημοσίευση κειμένου: Strengthening digital skills of rural people – webinar

Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
  • Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Γλώσσα
  • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα