Η Εργαλειοθήκη για τη Νεολαία, το  δωρεάν εργαλείο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ‘Center for Humane Technology (CHT)’ για τις ψηφιακές δεξιότητες, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ερμηνεύσει τον τρόπο λειτουργίας τους στην πράξη.

Βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς λειτουργούν, η Εργαλειοθήκη για τη Νεολαία αποτελεί διαδραστικό «οδικό χάρτη» που προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να διερευνήσουν το περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. 

Οδικός χάρτης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το εργαλείο διαρθρώνεται με τη μορφή διαφόρων οδηγών, διαδραστικών και εύχρηστων,  και χρησιμοποιείται από μεμονωμένα άτομα και ομάδες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αίθουσες διδασκαλίας ή σε διαδικτυακά μαθήματα.

Κάθε οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί αυτόνομα και πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα, οι οδηγοί λειτουργούν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται ως πλήρες πρόγραμμα σπουδών. Αν και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μπορούν να τον αξιοποιήσουν κατά την εκπαίδευση νέων ηλικίας από 13 έως 25 ετών, ωστόσο όλοι οι πολίτες μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να ενημερωθούν για αυτά τα ζητήματα και να ασκήσουν πιέσεις απαιτώντας ένα ανθρωπο-κεντρικό, βιώσιμο και δίκαιο μέλλον.

Θέματα και οδηγοί

Οι οδηγοί ομαδοποιούνται σε ένα διαδραστικό χάρτη με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το θέμα, το επίπεδο και την εστίαση ενώ εξετάζουν το τεχνολογικό και πληροφοριακό περιβάλλον για να προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι πρώτοι 5 οδηγοί ομαδοποιούνται και εξετάζουν τη διάχυτη ισχύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: τους λόγους που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εθιστικά, τον τρόπο που προσελκύουν την προσοχή μας — και τον τρόπο που αποτιμάται η προσοχή μας.

Ο πρώτος οδηγός “Η Οικονομία της προσοχής (Attention Economy)” αναλύει τους βασικούς οικονομικούς παραγόντες που ωθούν τις εταιρείες τεχνολογίας να «πωλούν» την προσοχή και τη συμπεριφορά του κόσμου και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκτούν κέρδος. Ο δεύτερος “Η δύναμη της πειθούς στην τεχνολογία (Persuasive technology)”, περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μας επηρεάζει πραγματικά και εν τέλει αλλάζει τη συμπεριφορά μας.  Ο οδηγός “Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο εγκέφαλος (Social Media and the Brain)” διερευνούν την επιστήμη πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο με τον οποίο μας κρατούν αγκιστρωμένους. Ο τελευταίος οδηγός “Περιγραφή των συνεπειών (Seeing the Consequences)” έρχεται να συνοψίσει τους πρώτους οδηγούς, εμβαθύνοντας στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαστρεβλώσει την οπτική μας για τον κόσμο. 

Υλικό για εκπαιδευτικούς

Ένας ξεχωριστός οδηγός, “Διδασκαλία για ανθρώπινη τεχνολογία (Teaching for Humane Technology)”, είναι αφιερωμένος στους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους, τους γονείς και τους φροντιστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ανάγκη για «ανθρώπινη» τεχνολογία και τον τρόπο προσαρμογής των μεθόδων διδασκαλίας στην τρέχουσα πραγματικότητα του περιβάλλοντος πληροφοριών. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο “Εργαλειοθήκη για τη Νεολαία (Youth Toolkit)”

Αναδημοσίευση κειμένου: Youth Toolkit, Digital Skills & Jobs Platform, Created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Κάθε οδηγός περιέχει ερωτήσεις και δραστηριότητες που μπορούν να αυτοκατευθυνθούν ή να λειτουργήσουν σε ομαδικό περιβάλλον ή σε αίθουσα διδασκαλίας. Κάθε οδηγός μπορεί να είναι χρήσιμος από μόνος του, αν και είναι καλύτερος όταν χρησιμοποιείται ως πλήρες πρόγραμμα σπουδών.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Χρήση Η/Υ
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Προγράμματα κατάρτισης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα