Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και τη Γενική Διεύθυνση CNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ υλοποιήθηκε σε συνέχεια των προσπαθειών για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)  το 2018. Πρόκειται για μία “Υπηρεσία Γνώσης” της Επιτροπής που παρακαλουθεί την ανάπτυξη, την υιοθέτηση και τον προσδιορισμό του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. 

Πολύ συνοπτικά καταγράφει όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη σχετική με τη ΤΝ όπως:

 • παρατηρεί τη βιομηχανική, τεχνολογική και ερευνητική ικανότητα που αναπτύσσουν, 
 • εντοπίζει τις πολιτικές και νομοθετικές προσπάθειες υιοθέτησής της \
 • προσδιορίζει τα τεχνολογικά επιτεύγματα που σχετίζονται με τη ΤΝ, καθώς και την επιρροή τους στην οικονομία, την κοινωνία και τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • καταρτίζει αναλύσεις απαραίτητες για την παρακολούθηση και τη διευκόλυνση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ΤΝ.

Θέματα του Παρατηρητηρίου για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Watch)

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στις κρίσιμες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές του μέλλοντος, το AI Watch παρέχει εκτενείς αναλύσεις και ακριβή δεδομένα σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, έχουν εντοπιστεί πέντε σημαντικοί οριζόντιοι τομείς προς παρακολούθηση:

 1. Καλυτικοί παράγοντες για τη τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την κατανόηση του ρόλου των δεδομένων και των υποδομών στην τροφοδότηση των συστημάτων ΤΝ.
 2. Τοπίο της ΤΝ με στόχο τη μελέτη, παρουσίαση και την ανάλυση του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού τοπίου της ΤΝ.
 3. Πρότυπα ΤΝ με βασική επιδίωξη την ανάλυση του ευρωπαϊκού και διεθνούς τοπίου της τυποποίησης της ΤΝ.
 4. Εξέλιξη της τεχνολογίας ΤΝ αναφορικά με τις μεθοδολογίες, καινοτομίες και τους δείκτες αναφοράς της ΤΝ.
 5.  Ανάδειξη της ΤΝ ως αξιόπιστης με στόχο την ανάλυση του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους και την κοινωνία.

Αναδημοσίευση κειμένου: AI Watch, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(22) "Μεθοδολογία" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(242) "

Υπηρεσία γνώσης για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της αναβάθμισης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης για την Ευρώπη

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(117) "Βάση μεθοδολογίας (π.χ. βασίζεται/δεν βασίζεται στο Πλαίσιο DigComp)" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Μεθοδολογία

Υπηρεσία γνώσης για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της αναβάθμισης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης για την Ευρώπη

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Άλλο εκπαιδευτικό υλικό
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα