Το διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο «SecureSME» διατέθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 από τον ENISA, τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, με στόχο να υποστηρίξει τις ΜμΕ να κατανοήσουν τις συμβουλές, κατευθυντήριες γραμμές, εκθέσεις και συστάσεις και να αξιοποιούν τα υπόλοιπα εργαλεία του ENISA.

Ως εκ τούτου, το εργαλείο λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης για τις ευρωπαικές ΜμΕ, στηρίζοντάς τες με συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την κυβερνοασφάλεια με φιλικό προς τον χρήστη και απλό τρόπο. Αναγνωρίζει, επίσης τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να στραφούν σε νέες ψηφιακές λύσεις.

Τι προσφέρει αυτό το εργαλείο;

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων πρέπει να συμβαδίζει με την ασφάλεια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν και αντιπροσωπεύουν περίπου το 99% των επιχειρήσεων εντός της ΕΕ απασχολώντας εκατομμύρια ανθρώπους, ωστόσο, συχνά δεν διαθέτουν πόρους και εργαλεία για τον εντοπισμό κυβερνοεπιθέσεων και πέφτουν θύματα κυβερνοεγκλήματος. Οι ΜΜΕ δυσκολεύονται να επιτύχουν αυτή την ισορροπία, κυρίως λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης και κατευθυντήριων γραμμών για την κυβερνοασφάλεια που πρέπει να ακολουθήσουν.  Ωστόσο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν χρειάζεται να είναι δαπανηρή, καθώς υπάρχουν ορισμένα μέτρα που δεν απαιτούν σημαντική χρηματοδότηση και είναι εύκολο να εφαρμοστούν, ακόμη και για οργανισμούς που δεν είναι ακόμη τόσο ψηφιακοί. Η νέα πλατφόρμα του ENISA συγκεντρώνει πρακτικές συμβουλές για την κυβερνοασφάλεια.

Συμβουλές και εργαλεία για τις ΜμΕ: βρείτε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο…

Οι ΜμΕ μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε α) αποθετήριο οπτικοακουστικών αρχείων, β) συλλογή κατευθυντήριων γραμμών, γ) εργαλεία και συμβουλές σχετικά με τη στρατηγική και την εφαρμογή της κυβερνοασφάλειας, δ) επαφές με τις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της κυβερνοασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, ε) πληροφορίες για τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα καταλλήλως προσαρμοσμένα για τις ΜμΕ, στ) και άλλα (εκθέσεις, μελέτες και έγγραφα εργασίας, οδηγοί και συστάσεις, διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας, εργαστήρια).

Παράλληλα παρέχεται ο σύντομος οδηγός κυβερνοασφάλειας με τίτλο: «12 βήματα για τη διασφάλιση της επιχείρησής σας» παρέχοντας υψηλού επιπέδου καθοδήγηση σχετικά με τη διασφάλιση διαδικτυακών συστημάτων και υπηρεσιών. Διατίθεται σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από την αγγλική, την τσεχική, τη γερμανική, την ελληνική, την ισπανική, τη γαλλική, την ιταλική, τη λετονική, την πολωνική, την πορτογαλική και τη ρουμανική.

Επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορείτε βρείτε:

Αναδημοσίευση κειμένου: SecureSME Tool (ENISA), Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Το εργαλείο SecureSME αναπτύχθηκε μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του ENISA για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις ΜΜΕ τον Ιούνιο του 2021. Η έκθεση παρέχει συμβουλές στις ΜΜΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων κυβερνοασφάλειας υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 στην Ευρώπη και των διαταραχών στη συνέχεια των δραστηριοτήτων.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Χρήση Η/Υ
 • Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Άλλο εκπαιδευτικό υλικό
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Τσεχική
 • Αγγλική
 • Γαλλική
 • Γερμανική
 • Ελληνική
 • Ιταλική
 • Λετονική
 • Πολωνική
 • Πορτογαλική
 • Ισπανική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα