Ψηφιακή Ευκαιρία - digital opportunities

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευκαιρία» – Φόρμα πρακτικής άσκησης για τις επιχειρήσεις στην ΗΠΕΙΡΟ

[siteorigin_widget class=”MSP_Main_Widget”][/siteorigin_widget]

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018
Έναρξη-Λήξη: Ιούνιος 2018 – Συνεχίζεται
Ωφελούμενοι:

Περιγραφή:
Το πεδίο εφαρμογής είναι να προωθηθεί αυτό το έργο στις ελληνικές επιχειρήσεις και να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων για υποψηφίους μέσω ενός μόνο εθνικού σημείου. Η Google Ελλάς θα προωθήσει εφαρμογές μέσω προγραμμάτων κατάρτισης στην περιοχή της Ηπείρου.