Νέα Εκδήλωση

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)

Στις 19 Απριλίου 2019, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διοργάνωσε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Στις 30 Μαρτίου 2019, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διοργάνωσε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας(28 Μαρτίου 2019)

Στις 28 Μαρτίου 2019, έλαβε χώρα εκδήλωση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την προώθηση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψηφιακές Δεξιότητες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Κινηματογράφου στον Μύλο Ματσόπουλου του Δήμου Τρικκαίων, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα “Ψηφιακές...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σεμινάρια στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευκαιρία”

Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις και πρόγραμμα της “Ψηφιακής Ευκαιρίας” Στις 16  Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Εμπορικό και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Let’s code girls n’ boys!!!

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, σε συνεργασία με την Oracle, σας προσκαλεί στην εκδήλωση κώδικα  στην Εθνική Βιβλιοθήκη της...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ