Επαγγελματίες ΤΠΕ

Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μηνιαία Αναφορά: Μάρτιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 28 Μαρτίου 2019 Ωφελούμενοι: 50 παρευρισκόμενοι θεσμικοί παράγοντες και υπηρεσιακοί από το Δημόσιο Τομέα και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σεμινάρια, πρόγραμμα πιστοποίησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 2.862 εκπαιδευόμενους και 10.783 συμβουλευτικές συνεδριάσεις που υλοποιήθηκαν / 566 δικαιούχοι πληρώθηκαν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ