Σήμερα 18 Μαίου 2023 εορτάζεται για 12η φορά, η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα (Global Accessibility Awareness Day), με στόχο να αναδειχθεί η  σημασία της προσβασιμότητας, να ενδυναμωθεί η ευαισθητοποίηση και να ενθαρρυνθούν δράσεις για τη δημιουργία μιας πιο προσβάσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημοσιεύει την 1η έκδοση του Οδηγού Ψηφιακής Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Ο «Οδηγός» αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να καταρτίσει ένα πλήρες, δομημένο και συνοπτικό εγχειρίδιο  για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι σχετικές έννοιες, όπως της χρηστικότητας και της συμπερίληψης, καθώς και να δοθούν πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για θέματα, όπως η συμμετοχή των χρηστών στην αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας.

Επισημαίνεται ότι για την τελική κατάρτιση του «Οδηγού», μελετήθηκαν διεξοδικά οι απόψεις και ενσωματώθηκαν τα σχόλια που υποβλήθηκαν, στο  πλαίσιο της Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης, από φορείς, όπως η  Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ).

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα συνιστά μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενημέρωση και την εκπαίδευση  αναφορικά με τη συμπερίληψη επαγγελματιών όλων των κλάδων, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικών, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων, τη διενέργεια εργαστήριων και την προώθηση δράσεων που αναδεικνύουν τις προσβάσιμες αρχές σχεδιασμού, τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές για ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

 O Οδηγός Προσβασιμότητας μπορεί να χρησιμεύσει ως εκπαιδευτικό υλικό, εργαλείο κατάρτισης και πρακτικός οδηγός τόσο για εργαζόμενους όσο και για τους ίδιους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Προωθεί την ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας, και το σχεδιασμό υπηρεσιών με επίκεντρο τον χρήστη, στοχεύοντας σε μια «ψηφιακή εμπειρία» χωρίς αποκλεισμούς. Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στον «Οδηγό», οι οργανισμοί και οι πολίτες αλληλοεπιδρούν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς,  ενισχύοντας παράλληλα τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Λογισμικό (Software)
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
  • Ενδιάμεσο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Τοπική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα