Μετά την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης και αναβάθμισης 120.000 ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) στοχεύει και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό υλοποιεί το νέο Πρόγραμμα “Πάω Μπροστά” το οποίο προσφέρει σε 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τη θεματική ενότητα που τους ενδιαφέρει, μέσα  από μία μεγάλη λίστα επιμέρους προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες. Ενδεικτικά, οι επιλογές θα περιλαμβάνουν από βασικά ψηφιακά εργαλεία γραφείου, προγράμματα για social media marketing και διαχείριση e-shop, μέχρι αντικείμενα πιο υψηλής εξειδίκευσης όπως data analytics, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, logistics και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr και πιο συγκεκριμένα : https://www.voucher.gov.gr/project/view-dypa.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Ο κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχία της πιστοποίησης των γνώσεων ο καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης. Συνεπώς αν κάποιος ολοκληρώσει το πρόγραμμα 80 ωρών και πετύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 154,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό σύνδεσμο: Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Ενδιάμεσο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία