Τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό νέων δημόσιων πολιτικών και πρωτοβουλιών σχετικές με τη τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) προτείνει η πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δικαιώματα του παιδιού.

Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες που βασίζονται στην ΤΝ δημιουργούν πολλές ευκαιρίες για τα παιδιά, αλλά εάν δεν έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά ορισμένα από τα δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμά τους στην προστασία, τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την ιδιωτική ζωή.

Στόχος της έκθεσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την ΤΝ και τα δικαιώματα του παιδιού είναι να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όχι μόνο των υπευθύνων χάραξης δημόσιας πολιτικής αλλά και των γονέων, των εκπαιδευτικών, των παιδιών και άλλων ενδιαφερομένων. Η έκθεση εμπεριέχει επίσης τους προβληματισμούς των αρμόδιων εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν και συνέβαλαν στη μελέτη. Τέλος, τα πορίσματα της θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την εφαρμογή διαφόρων στρατηγικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, της στρατηγικής της ΕΕ για καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+) και της προτεινόμενης πράξης της ΕΕ για την ΤΝ.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση στο σύνδεσμο “Εξετάζοντας τις τεχνολογίες της ΤΝ μέσω της οπτικής των δικαιωμάτων των παιδιών”.

Αναδημοσίευση είδησης: “Examining artificial intelligence technologies through the lens of children’s rights“, Digital Skills & Jobs Platform, created by Niamh Thornton

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Προχωρημένο
  • Ενδιάμεσο
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα