Από σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», συνολικής διάρκειας 100 ωρών, για 500 άνεργες γυναίκες. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και της HUAWEI για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των  γυναικών και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή κατάρτισης στις θεματικές ενότητες:

 α) Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και

 β) Huawei Certified ICT Associate (HCIA)-Datacom.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενες θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των δικτύων και θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές δρομολόγησης, μεταγωγής, ασύρματης δικτύωσης, ασφάλειας δικτύου, τις βασικές έννοιες του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IPv4 & IPv6) και τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας Software-defined networking  (SDN) και των αυτοματισμών.

Συγκεκριμένα, θα ωφεληθούν 500 άνεργες γυναίκες, ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΔΥΠΑ απόφοιτες δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε:

α) σχολές ειδικοτήτων πληροφορικής και

β) σχολές θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, μέσω σύγχρονης πλατφόρμας εκπαίδευσης (online live), ενώ με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας, όλες οι ωφελούμενες θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος σε αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις που θα βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσεών τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης του προγράμματος, οι καταρτιζόμενες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.    

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω https://www.gov.gr/ . Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: https://www.gov.gr/ → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Βασικές δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για άνεργες γυναίκες.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης:

  • Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 04/09/2023
  • Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 10/09/2023
  • Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Σεπτέμβριος 2023
  • Ημερομηνία λήξης προγράμματος: Δεκέμβριος 2023

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και, στη συνέχεια, θα αποσταλεί από τη ΔΥΠΑ ενημερωτικό e-mail στις ωφελούμενες σχετικά με την οριστική επιλογή τους στο πρόγραμμα, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΔΥΠΑ – HUAWEI σε ψηφιακές δεξιότητες

Καθώς και το σχετικό  Δ.Τ. : https://www.dypa.gov.gr/storage/huawei/deltio-typoy.pdf

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα