Με όραμα την ανάδειξη της Ευρώπης ως ηγετικό παράγοντα στο παγκόσμιο τοπίο καινοτομίας, στις 5 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE) ενέκρινε το Νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας.

Το νέο εργαλείο της ΕΕ ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάχυση αναδυόμενων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων ζητημάτων της κοινωνίας. Επιδιώκει να φέρει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του νέου κύματος καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας (deep-tech innovation) και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Διαδραματίζοντας ήδη ηγετικό ρόλο στην καινοτομία, ιδίως στην καινοτομία υπερπροηγμένης τεχνολογίας που χρειάζεται πρωτοποριακή έρευνα και ανάπτυξη και μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου, η Ευρώπη φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ρόλο της στη διαμόρφωση της Διττής Μετάβασης (πράσινη και ψηφιακή μετάβαση). Η καινοτομία υπερπροηγμένης τεχνολογίας θα στηρίξει την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης και θα δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικές προκλήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή και τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Η κ. Margrethe Vestager, Eκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε: «Πρέπει να ενισχύσουμε τα οικοσυστήματα καινοτομίας μας για την ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών τεχνολογιών. Αυτό το Νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας βασίζεται στο σημαντικό έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της καινοτομίας και θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Το Θεματολόγιο βασίζεται στoυς τομείς της φυσικής, της βιολογίας και της ψηφιακής τεχνολογίας και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα φλέγοντα ζητήματα, όπως τη διακοπή της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ή την εξασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων με βιώσιμο τρόπο».

Η κ. Mariya Gabriel, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Το Νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας θα διασφαλίσει ότι οι καινοτόμες δραστηριότητες των φορέων καινοτομίας, των νεοφυών και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων (scale ups), θα καταστούν παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα της καινοτομίας. Για περισσότερο από ένα χρόνο, έχουμε συμβουλευθεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τους ηγέτες του οικοσυστήματος καινοτομίας, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις «μονόκεροι» (εταιρίες με αποτιμώμενη αξία άνω του 1 δις ευρώ), τις επιχειρήσεις με ιδρυτικά μέλη γυναίκες, τις γυναίκες που εργάζονται στον τομέα των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Μαζί, θα κάνουμε την Ευρώπη παγκόσμια δύναμη καινοτομιών υπερπροηγμένης τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων».

Το Νέο Θεματολόγιο Καινοτομίας θα περιλαμβάνει ειδικότερα:
• βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών νεοφυών και των «επεκτεινόμενων» επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία
• «ρυθμιστικά δοκιμαστήρια» (regulatory sandboxes), που θα επιτρέπει στους φορείς καινοτομίας να πειραματίζονται με νέες ιδέες
• στήριξη της δημιουργίας «περιφερειακών κοιλάδων καινοτομίας»
• προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων στην Ευρώπη, αύξηση της υποστήριξης των γυναικείων φορέων καινοτομίας και ενίσχυση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (stock options) των εργαζομένων σε νεοφυείς επιχειρήσεις
• βελτίωση της χάραξης πολιτικής προς τα κράτη μέλη.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας ορίζει 25 ειδικές δράσεις στο πλαίσιο πέντε εμβληματικών τομέων:
• χρηματοδότηση των «επεκτεινόμενων» επιχειρήσεων
• προώθηση της καινοτομίας μέσω χώρων πειραματισμού και δημόσιων συμβάσεων
• επιτάχυνση και ενίσχυση της καινοτομίας στα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ
• προώθηση, προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας
• βελτίωση των εργαλείων χάραξης πολιτικής.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ανακαλύψετε το Θεματολόγιο και το σχέδιο δράσης.

Αναδημοσίευση είδησης: Commission presents new European Innovation Agenda to spearhead the new innovation wave, Digital Skills & Jobs Platform, created by Niamh Thornton.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα