Ψηφιακή Ευκαιρία - digital opportunities

DSM sub-Group on Digital Skills and Jobs
Η Ελληνική Εθνική Συμμαχία, εκπροσωπούμενη από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης συμμετείχε στην κοινή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας και των Εθνικών Συμμαχιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ICT 2018, στις 6 Δεκεμβρίου στη Βιέννη.
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της Εθνικής Συμμαχίας, ενώ το Τμήμα Καινοτομίας είναι υπεύθυνο για τον επιχειρησιακό συντονισμό της. Στη συνάντηση στη Βιέννη, η οποία αποτελεί τη δεύτερη συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας σε αντίστοιχη συνάντηση μετά την επίσημη έγκριση της Εθνικής Συμμαχίας τον Απρίλιο του 2018, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καινοτομίας, κ. Χ. Κοκκάλας, ως επίσημος εκπρόσωπος στην ομάδα DSM με Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τα στελέχη του Τμήματος Β. Καραγιαννάκου και Φ. Γιάνναρου ως ορισμένα μέλη στο DSM sub-Group με Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανταλλάχτηκαν απόψεις με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, των Εθνικών Συμμαχιών άλλων χωρών και με εθνικούς αντιπροσώπους. Επίσης, το Τμήμα Καινοτομίας είχε την ευκαιρία να περιγράψει ενώπιον της εκπροσώπου της Ευρωπαίας Επιτρόπου για τη Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία και εκπροσώπων μονάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (F4, DG CNECT, European Schoolnet) τα εργαλεία και τις δράσεις που έχει αναπτύξει έως τώρα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε συνάρτηση με τις ακόλουθες δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το 2018:

 • συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα με απώτερο στόχο τη συμμετοχή του 50% των σχολείων της ΕΕ και της διάχυσης της σχετικής κουλτούρας ,
 • διάχυση της πρωτοβουλίας για τη Ψηφιακή Ευκαιρία,
 • δημιουργία δεσμών και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εταίρων,
 • ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις ΜΜΕ.

Τέλος, το Τμήμα Καινοτομίας μετέφερε την εμπειρία του στην κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης και στον εμπλουτισμό της Εθνικής Συμμαχίας με νέα μέλη και συνεισέφερε στη συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ενισχύσει τις Εθνικές Συμμαχίες.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία