Η Kοινή Επιχείρηση για τις Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες (Key Digital Technologies Joint Undertaking,KDT JU) και η Euractiv  παρουσιάζουν την  εκδήλωση: «Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: Συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία». Πρόκειται για μία διαδικτυακή συζήτηση με σκοπό την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου και τεχνικής κατάρτισης ήδη από πρώιμο στάδιο, υπερβαίνοντας τα εκπαιδευτικά εμπόδια καθώς και τους επαγγελματικούς φραγμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την ψηφιακή διά βίου μάθηση για τις γυναίκες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2022, 13:00-14:30 CET (14.00 -15.30 ώρα Ελλάδος), διαδικτυακά στην πλατφόρμα εκδηλώσεων EURACTIV. Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου κας Jennifer Baker, η συζήτηση θα φιλοξενήσει μια σειρά από αξιόλογους ομιλητές για να διατυπώσουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους σχετικά με την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην ψηφιακή οικονομία. Η εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων θα ενισχύσει την ευημερία σε όλα τα επίπεδα και θα διασφαλίσει την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Δείτε τον πλήρη κατάλογοτων ομιλητών και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση εδώ.

ΠΗΓΗ: DIGITAL SKILLS & JOBS PLATFORM

Closing the Digital Gender Gap: Women’s Participation in the Digital Economy

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες  & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία