Στην επέκταση της πρωτοβουλίας “3η e-λικία” προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την προσθήκη των Δήμων Αθηναίων, Ιωαννιτών και Θερμαϊκού.

Πρόκειται για τη δράση ψηφιακής ενδυνάμωσης ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, η οποία ξεκίνησε πιλοτικά τον Ιούνιο του 2022 στους Δήμους Καβάλας και Φλώρινας. Η δράση υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με Δήμους. 

Πιο ειδικά, την Τρίτη 18/10/2022 οι Δήμοι Αθηναίων, Ιωαννιτών και Θερμαϊκού υπέγραψαν Προγραμματική συμφωνία με το ΕΔΥΤΕ. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η λειτουργία Ψηφιακών Γωνιών σε επιλεγμένους χώρους κάθε Δήμου. Η λειτουργία τους θα υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους “Ψηφιακούς Βοηθούς – Εκπαιδευτές”, οι οποίοι θα καθοδηγούν, εκπαιδεύουν και θα υποστηρίζουν τους πολίτες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, ώστε εκείνοι να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας και να επικοινωνούν με τη βοήθεια των  σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Στόχος της πρωτοβουλίας “3η e-λικία” είναι η ενδυνάμωση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών άνω των 65 ετών, ώστε να είναι ενεργοί και να νιώθουν ψηφιακά ασφαλείς στην καθημερινή διάδρασή τους. Το πρόγραμμα έχει υποστηρικτικό ρόλο και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικό καθώς, μέσω της καθοδήγησης που θα λάβουν οι δημότες, θα αποκτήσουν σταδιακά τις απαιτούμενες δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να αποτελέσει ένα σημαντικό και φιλόδοξο έργο κοινωνικού χαρακτήρα για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης, καθώς και υποστήριξης σε θέματα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες. Η πιλοτική εφαρμογή του έργου, που βρίσκεται  αυτή την περίοδο σε εξέλιξη, θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ευρύτερης δράσης  που θα πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα  έργα που περιγράφονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή : Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία