31 Μαρτίου 2022 03:30 – 05:30 μ.μ. GMT +02:00

O Οργανισμός Οικονομικής Συσπείρωσης & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του με τίτλο “Digital for SMEs” (D4SME) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα : “Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων, επανακατάρτιση και αναζήτηση ταλέντων: Ο ρόλος του οικοσυστήματος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)”.

ΜμΕ & ψηφιακές δεξιότητες

Η γεφύρωση του χάσματος στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί βασικό βήμα για την εξάλειψη του ανταγωνισμού μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων εντός της κοινωνίας. Συχνά, οι ΜμΕ αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες-ταλέντα ή εμπειρογνωμοσύνη εντός του οικοσυστήματός τους στον ψηφιακό τομέα, ή δεν γνωρίζουν πώς να αναβαθμίσουν και να επανακαταρτίσουν το υπάρχον εργατικό δυναμικό τους με οικονομικά προσιτό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι κυβερνήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογίας μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων για τις ΜμΕ.

Λίγες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο

Οι συμμετέχοντες, μια εβδομάδα πριν από την εκδήλωση, θα λάβουν ενημερωτικό σημείωμα, με προτεινόμενη ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ μπορούν να επανακαταρτιστούν και να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες κινητοποιώντας τους πόρους του οικοσυστήματός τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συνεισφέρουν με το σχολιασμό τους επί του ενημερωτικού σημειώματος, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του πολιτικού μηνύματος. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο ΟΟΣΑ θα ενσωματώσει τις απόψεις και τα σχόλια που θα υποβληθούν στο τελικό έγγραφο με στόχο να συνεισφέρει στο Έγγραφο Πολιτικών Κατευθύνσεων του D4SME για το 2022 (2022 D4SME Policy Paper).

Μπορείτε εδώ   να κάνετε την εγγραφή σας στο σεμινάριο.

Πηγή: Digital upskilling, reskilling & finding talent: The role of SME ecosystems (OECD), Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία