4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ΓΔ DIGITAL Αίτηση από τον Μάιο του 11

Η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) δημοσιεύτηκε! Ανακαλύψτε τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 για τη στήριξη των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και υποβάλετε αίτηση από τις 11 Μαίου.

Το νέο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-24 που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 909.5 εκατ. EUR με στόχο την ενίσχυση των κρίσιμων ψηφιακών ικανοτήτων της ΕΕ, εστιάζοντας σε βασικούς τομείς όπως η τεχνολογία για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, η κυβερνοασφάλεια, οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και η ανάπτυξη για τη βέλτιστη χρήση αυτών των τεχνολογιών.

Ειδικότερα, προκειμένου να καλυφθεί η σημαντική έλλειψη ειδικών στελεχών στον τομέα χρήσης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικών στις ΤΠΕ, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η δεξαμενή μαθητών που θα ενδιαφέρονταν τελικά να σπουδάσουν στους τομείς STEM και ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια και στις γυναίκες που υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον ψηφιακό τομέα. Επίσης, το ποσοστό των σπουδαστών που επιλέγουν κλάδους ΤΠΕ και ιδίως ημιαγωγών είναι πολύ χαμηλό για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των Προηγμένων Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Για τον λόγο αυτό, έχουν πλέον δημοσιευθεί δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στην έλλειψη ειδικών στελεχών που χρησιμοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικών στις ΤΠΕ, και ιδίως στους κλάδους των κοριτσιών και των γυναικών και των ημιαγωγών:

  • Η πρώτη πρόσκληση αποσκοπεί στην Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των νέων μαθητών (ιδίως των κοριτσιών): στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η πιλοτική δράση για την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που παρακολουθούν ψηφιακές σπουδές και σταδιοδρομίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών. Η πρόσκληση θα στηρίξει κοινές δράσεις μεταξύ κορυφαίων τεχνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και σχολείων για την προώθηση των ψηφιακών σπουδών.
  • Η δεύτερη πρόσκληση αποσκοπεί στην Ενίσχυση των Δεξιοτήτων στον τομέα των ημιαγωγών: κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης θα είναι ο καθορισμός μιας πλατφόρμας μεταξύ των Κέντρων Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δεξιοτήτων για τους Ημιαγωγούς: ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συναφών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικών στον τομέα των ημιαγωγών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες προσκλήσεις θα βρείτε στη διαδικτυακή Πύλη Χρηματοδότησης και Υποβολής Προσφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώστε την ημερομηνία! Ενημερωτική Ημερίδα για τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις 2 Ιουνίου 2023!

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων εκδηλώσεων, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές δεξιότητες και την Απασχόληση διοργανώνει μια νέα Ενημερωτική Ημερίδα στις 2 Ιουνίου 2023 σχετικά με τις νέες προσκλήσεις, κατά την οποία θα παρουσιαστούν λεπτομερώς οι προσκλήσεις και οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους.

Μείνετε συντονισμένοι στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα και στην ειδική σελίδα του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL Europe Programme για να γνωρίζετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης!

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 11 Μαΐου 2023 και θα περατωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 στις 17: 00 ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου, 4th Call for proposals under DIGITAL on Advanced Digital Skills: Apply from May 11!, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
  • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
  • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
  • Μικροηλεκτρονική
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα