Εικόνα που ελήφθη κατά τη διάρκεια του ετήσιου εργαστηρίου του 2023 για τους εθνικούς συνασπισμούς για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Στις 28 Ιουνίου 2023, περισσότεροι από 35 εκπρόσωποι από τις Εθνικές Συμμαχίες για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, με συμμετοχή από όλη την Ευρώπη, συγκεντρώθηκαν διά ζώσης στις Βρυξέλλες, για  ένα συνεργατικό εργαστήριο που διήρκησε μισή ημέρα. Το εργαστήριο στέφθηκε με επιτυχία και ένα σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε και πρέπει να αναφερθεί είναι ότι κατάφερε να αναδείξει πόσο σημαντικές είναι οι ψηφιακές δεξιότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Με δεδομένο ότι το 2023 ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula Von der Leyen ως «Έτος Δεξιοτήτων», ο ψηφιακός τομέας δεν υπήρξε ποτέ πιο σημαντικός, με μια σειρά πρωτοβουλιών της ΕΕ να δρομολογούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη στήριξη της ανάπτυξης βασικών και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Εκστρατεία για το Έτος Δεξιοτήτων έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων εντός της ΕΕ και να ενθαρρύνουν μια νοοτροπία διά βίου μάθησης όσον αφορά στην αναβάθμιση και την επανειδίκευση, καθώς και την πρόσβαση στις κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ένα σημαντικό βήμα ώστε η επόμενη δεκαετία να είναι πιο  ψηφιακή και πιο ευρωπαϊκή

Το εργαστήριο ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Rehana Schwinninger-Ladak, Προϊσταμένης Τμήματος της DG CNECT, η οποία τόνισε την επείγουσα ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας για τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας, σύμφωνα με τους οποίους, έως το 2030, το 80 % των πολιτών της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων στην καθημερινή και επαγγελματική τους ζωή, και να απασχολούνται 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ.

Οι ψηφιακές δεξιότητες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: επί του παρόντος συγκεντρώνονται τεράστιοι πόροι για τη στήριξη της ανάπτυξης τόσο βασικών όσο και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (δείτε τον 4ο γύρο ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας DIGITAL, η οποία ολοκληρώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου — «Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων μαθητών (ιδίως των κοριτσιών)» και «Ενίσχυση των δεξιοτήτων στους ημιαγωγούς»). Η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια, η οποία φιλοξενείται στην  Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης, αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα αυτής της αυξημένης προσπάθειας για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που θα αναδειχθούν στο μέλλον.

Μετά τις επίσημες αυτές παρατηρήσεις ακολούθησε ένα θερμό καλωσόρισμα αυτοπροσώπως από τον Vitis Faure Tilgaard, Yπεύθυνο Πολιτικής της DG CNECT, ο οποίος τόνισε ορισμένα από τα κύρια επιτεύγματα στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και των δεξιοτήτων που αφορούσαν στο προηγούμενο έτος. Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Εθνικών Συμμαχιών για τον καίριο ρόλο τους στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ και για το τρέχον έτος 2023 – Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.

Διαδραστικό εργαστήριο συνεργατικότητας για «φλέγοντα» θέματα στις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση

Η Barbara Quarta, Διευθύντρια Διαχείρισης Έργου στο European Schoolnet και μέρος της ομάδας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας, παρουσίασε ορισμένα από τα κύρια σημεία των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση των τελευταίων δύο (2) ετών και σημείωσε ότι αυτό κατέστη δυνατό μέσα από τις δραστηριότητες και τη συμβολή των Εθνικών Συμμαχιών για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Στη συνέχεια, έδωσε τον λόγο στην κριτική επιτροπή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023 για να εκθέσουν κάποιες απόψεις από τη διαδικασία και ορισμένες συμβουλές για τους μελλοντικούς αιτούντες.

Το εργαστήριο συνεχίστηκε με μία διαδραστική συνεργατική συνεδρία,  το αντικείμενο της οποίας ήταν τα πλέον φλέγοντα θέματα στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της απασχόλησης. Οι εκπρόσωποι των Εθνικών Συμμαχιών χωρίστηκαν σε 5 ομάδες με συμμετοχή από περίπου 10 άτομα σε κάθε ομάδα. Καθεμία από τις ομάδες σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ασχολήθηκε με τις κύριες προκλήσεις και λύσεις στα εξής βασικά θέματα: ψηφιακή ένταξη, γυναίκες και κορίτσια στις ΤΠΕ, δεξιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας, τεχνητή νοημοσύνη για τις ΜΜΕ και τους επαγγελματίες, ψηφιακές δεξιότητες για τους νέους.

Αυτό που κατέστησε τη συνεδρία διαδραστική ήταν η διαθεσιμότητα διαφορετικών και έμπειρων συντονιστών, μεταξύ των οποίων ένας εκπρόσωπος Εθνικής Συμμαχίας σε κάθε ομάδα και άτομα που είχαν οριστεί για να καταγράφουν τις σημειώσεις και αποτύπωναν τις κύριες προκλήσεις, λύσεις και συμπεράσματα, μαζί με τα βασικά σημεία σε ένα διαδικτυακό πίνακα Miro.

Το τελευταίο μέρος του εργαστηρίου προοριζόταν για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας μεταξύ της Eυρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και των Εθνικών Συμμαχιών για τις Ψηφιακές  Δεξιότητες και την Απασχόληση. Οι ομάδες εργασίας, οι οποίες συστάθηκαν στις αρχές του 2022, πρόσφεραν στους εκπροσώπους των εθνικών συμμαχιών έναν χώρο ανταλλαγής γνώσεων και τη συζήτηση στρατηγικών σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, τις προσεγγίσεις για τον τρόπο παρουσίασης των πρωτοβουλιών από άποψη σύνταξης και περιεχόμενου με έναν τρόπο ελκυστικό για τον χρήστη, καθώς και επιτυχημένες δραστηριότητες σχετικά με τη δημιουργία κοινοτήτων και επικοινωνίας.

Ακολούθως, τα μέλη των Εθνικών Συμμαχιών της Ιταλίας και της Λετονίας παρουσίασαν τα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας Στρατηγικής, τα οποία περιλάμβαναν Συστάσεις για Εθνικές Συμμαχίες σε υψηλότερο, πιο στρατηγικό επίπεδο μαζί με τα επόμενα βήματα, καθώς και διάφορους τρόπους με τους οποίους οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν να στηρίξουν τις Εθνικές Συμμαχίες σε αυτόν τον ρόλο. Επίσης, μέλη των Εθνικών Συμμαχιών από την Ισπανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο παρουσίασαν ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας Περιεχομένου.

Ατενίζοντας το μέλλον

Η απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Ψηφιακών Δεξιοτήτων για το 2023 κατέστησε εν μέρει δυνατή την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τα έργα για τις ψηφιακές δεξιότητες σε κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια, πόλη και περιοχή και για κάθε θιγόμενη ομάδα, είτε πρόκειται για πολίτες της ΕΕ εν γένει, για το εργατικό δυναμικό, τους επαγγελματίες ΤΠΕ και τους ψηφιακούς εμπειρογνώμονες, είτε για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές.

Υπάρχει μια σειρά από εξαιρετικές πρωτοβουλίες, από τις ευκαιρίες κατάρτισης έως τις καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη, και ο ρόλος των Εθνικών Συμμαχιών για τις Ψηφιακές Δεξιοτήτες και την Απασχόληση στην προώθηση ποιοτικών πρωτοβουλιών για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων και του χάσματος μεταξύ των φύλων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Επίσης, το πλήθος και το πόσο ενδιαφέροντα είναι τα έργα που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη μας δείχνει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι «για όλους» — ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, ανικανότητας/ικανότητας και τόπου.

Απόδειξη για αυτό αποτελεί η επιτυχία της φετινής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Ψηφιακών Δεξιοτήτων , καθώς με 330 συμμετοχές υψηλού επιπέδου σε όλες τις κατηγορίες, είναι σαφές ότι ένας κοινός στόχος έχει σημαντικό αντίκτυπο μέσω της χρήσης καινοτόμων και αποτελεσματικών τρόπων. Σε περίπτωση που δεν μάθατε ποιοι είναι οι νικητές, μπορείτε να βρείτε εδώ τα σημαντικότερα στοιχεία από την Τελετή Απονομής των Βραβείων.

Αναδημοσίευση κειμένου: 2 Years of bridging the skills gap: our highlights from the F2F Co-Creation Workshop with National Coalitions for Digital Skills & Jobs, Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina MISHEVA

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
  • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα