Σχέδιο Δράσης

Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης» / (Enhancing Digital Skills & Jobs in Greece-National Action Plan 2017-2020) είναι το αποτέλεσμα της συνεισφοράς των ιδρυτικών μελών της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς τη χρήση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τις δράσεις που θα αναλάβουν τα μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2019

Δείτε εδώ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2018