Υπόβαλε pledge !

Η δέσμευση των εταίρων στους στόχους της Συμμαχίας γίνεται μέσα από τις πρωτοβουλίες (pledges), οι οποίες αφορούν στην υποχρέωση των μελών της Συμμαχίας να διαμορφώσουν τις απαραίτητες συνέργειες προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης και, γενικά, διάχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι πρωτοβουλίες απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων πολιτών, από εξειδικευμένους επαγγελματίες των ΤΠΕ μέχρι και βασικούς χρήστες.

Οι άξονες των πρωτοβουλιών προσδιορίζονται από τη Χάρτα της Συμμαχίας και, συνοπτικά, αφορούν στα εξής:
  -  εκπαίδευση 1.000.000 ανέργων έως το 2020 στις ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να απασχοληθούν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Η έμφαση δίνεται στους άνεργους νέους και σε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
  -  δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στους ήδη απασχολούμενους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να επανεκπαιδευτούν προκειμένου να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες,
  -  εκσυγχρονισμός των μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά, αναφέρονται η συνεργασία και ο διάλογος ανάμεσα σε φορείς της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης και
  -  χρήση των διαθέσιμων πόρων για την υποστήριξη της διάδοσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ευαισθητοποίηση των νέων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολιτών για τις θετικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
Κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την πρωτοβουλία του μπορεί να συμπληρώσει τη φόρμα που ακολουθεί. Για να δείτε τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες πατήστε εδώ.

Φόρμα υποβολής pledge

Η Οργάνωση θα πρέπει να λάβει γνώση της Χάρτας της Συμμαχίας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, προκειμένου να υποβάλλει pledge.

Οργάνωση:

Χώρες*
Επιλέξτε τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείστε:

Λογότυπο
Επισυνάψτε το λογότυπο της Οργάνωσης σε υψηλή ανάλυση (με την επισύναψη επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου από την Εθνική Συμμαχία).

Το μέγεθος των αρχείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 ΜΒ.
Υποστηρίζονται οι εξής τύποι αρχείων: gif jpg jpeg png psd pdf svg ps ai cdr

Ανεβάστε το λογότυπο:

Σύνδεσμος επικοινωνίας

Δεύτερο πρόσωπο επικοινωνίας (προαιρετικά)

Ανεβάστε το αρχείο:
Υποστηρίζονται οι εξής τύποι αρχείων: word pdf

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.