Το CodeMOOC είναι ένα μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) που παραδίδεται δωρεάν από το Πανεπιστήμιο του Ουρμπίνο της Ιταλίας στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα MOOC Uniurb. Πρόκειται για πιστοποιημένο κύκλο μαθημάτων διάρκειας 48 ωρών στα ιταλικά, αλλά είναι επίσης και πανεπιστημιακό μάθημα 6  μονάδων (CFU) για όσους αποφασίζουν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο του Urbino και να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις.

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου και κάθε μαθήματος να εισαγάγουν υπολογιστική σκέψη στην τάξη μέσω προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας μόνο διαισθητικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα προταθούν απευθείας στους μαθητές.

Το μάθημα CodeMOOC δεν έχει προθεσμίες συμμετοχής. Όλοι μπορούν να εγγραφούν στο MOOC ανά πάσα στιγμή και να το ακολουθήσουν με τον δικό τους ρυθμό, βασιζόμενοι στην μαθησιακή κοινότητα για την παροχή πρόσθετων κινήτρων πέρα και πάνω από ό, τι παρέχει το ίδιο το μάθημα. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται σε ορισμένες δραστηριότητες αφορούν μόνο στην πρώτη ζωντανή παράδοση του μαθήματος.

Αυτό το μάθημα είναι το πρώτο βήμα σε ένα ταξίδι ψηφιακού γραμματισμού που συνεχίζεται με πολλούς τρόπους, τον οποίο ο ιστότοπος του MOOC επιδιώκει να επισημάνει και να συνδέσει με οργανικό τρόπο.

Στόχος του μαθήματος

Το μάθημα αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για την εισαγωγή μεθόδων και εννοιών που μπορεί να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς στην τάξη σε κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά για να τους βοηθήσει να οργανώσουν δραστηριότητες προγραμματισμού στην τάξη απευθείας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν απευθείας στην τάξη με μαθητές. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τους υπολογιστές, οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι διαισθητικές και διασκεδαστικές και τα βίντεο περιέχουν επιπλέον τροφή για σκέψη.

Πιστοποιητικά

Με τη συμμετοχή σας σε αυτό το ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα θα λάβετε πιστοποιητικό ολοκλήρωσης που εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο του Urbino με τη μορφή ανοικτής ετικέτας ποιότητας (Open Badge) και εκτυπώσιμου πιστοποιητικού σε μορφή pdf μετά το πέρας όλων των δραστηριοτήτων και αφού παραδοθoύν  όλες οι εργασίες — Το Πανεπιστήμιο του Ουρμπίνο χορηγεί πανεπιστημιακές μονάδες σε όσους προσκομίζουν το εν λόγω πιστοποιητικό κατά τη στιγμή της ενδεχόμενης εγγραφής τους  στο πρόγραμμα σπουδών  «Εφαρμοσμένη Πληροφορική».

Αναδημοσίευση κειμένου: CodeMOOC – University of Urbino Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ιταλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Attending fee
Free
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Yes
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Γλώσσα
 • Ιταλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ - massive open online course MOOC)
Certificate/credential fee
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Διαβάσετε περισσότερα