Secure Digital Government

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)

Στις 19 Απριλίου 2019, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διοργάνωσε  Συνέδριο με τίτλο «Secure Digital Government Conference» με σκοπό την βελτίωση των πολιτικών ψηφιακής διακυβέρνησης για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, λαμβάνοντας υπόψη  ζητήματα όπως τις ευκαιρίες και προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και  τους κινδύνους και περιορισμούς τους.

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019) Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)

Στο συνέδριο , το οποίο φιλοξενήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων ,  ειδικοί εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυβέρνηση της Εσθονίας, στελέχη αρμόδια για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και  στελέχη της CISCO ειδικά σε θέματα κυβερνοασφάλειας  απευθύνθηκαν σε περισσότερα από 80 ανώτερα στελέχη ελληνικών δημοσίων φορέων εκπροσωπώντας  περισσότερους από 30 κρίσιμους για την ψηφιακή διακυβέρνηση φορείς του ελληνικού δημόσιου τομέα.

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019) Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)

Στην έναρξη του συνεδρίου, σε μία φάση προοικονομίας και με τη χρήση του διαδραστικού εργαλείου slido, το κοινό «ευαισθητοποιήθηκε» στο περιεχόμενο των παρουσιάσεων που επακολούθησαν και μέσω στοχευμένης ερώτησης συνελλέχθησαν ποσοστά δημοσκόπησης που αποτέλεσαν το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση.

Στο ερώτημα εάν οι νέες τεχνολογίες ( Τεχνητή Νοημοσύνη, Βlockchain, Ρομποτική, Αυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων) δημιουργούν κατά κύριο λόγο κινδύνους ή ευκαιρίες, το ποσοστό της δημοσκόπησης προσανατολίστηκε με μεγάλη απόκλιση, προς τον «αισιόδοξο» ρόλο των νέων τεχνολογιών, αφήνοντας περιθώρια στη σκέψη ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ασφάλειας του κυβερνοχώρου μπορούν μέσα από συνεχή παρακολούθηση, αναθεώρηση και βελτίωση πρακτικών να αναδείξουν κατά κύριο λόγο τις θετικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών.

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)

Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισε ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκος Μιχαλόπουλος ο οποίος έκανε εισαγωγή στη Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα.

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019) Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)

Ακολούθησαν ομιλίες α. εκ μέρους του κ. Emanuele Baldacci, Διευθυντή των Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος, προσεγγίζοντας τις πολιτικές και στρατηγικές της Ευρωπαικής Επιτροπής, σκιαγράφησε την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Ευρώπη, β. εκ μέρους του κ. Raul Rikk, Διευθυντή της εθνικής πολιτικής της Κυβερνοασφάλειας της Δημοκρατίας της Εσθονίας, ο οποίος ανέπτυξε το καινοτόμο μοντέλο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της χώρας του.

Οι διαδικασίες του συνεδρίου εξελίχθησαν σε δυο σκέλη: τις παρουσιάσεις και τα πάνελ συζητήσεων και απαντήθηκαν καίρια ερωτήματα, όπως:

  • Πώς ένα όραμα στρατηγικής και δράσεων μπορεί να οδηγήσει στην αξιοποίηση της δυναμικής των Νέων Τεχνολογιών;
  • Πώς οι «αόρατες»- καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες οδηγούν σε κατάργηση της γραφειοκρατίας και σε αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών και επομένως της ποιότητας  της καθημερινότητας των πολιτών;
  • Πως τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης συνεπάγονται ασφάλεια του κυβερνοχώρου;
  • Πώς θα μπορούσαν οι κυβερνήσεις να προωθήσουν την ψηφιακή ασφάλεια σε κρίσιμους τομείς; (τηλεπικοινωνίες, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας-φυσικού αερίου, συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ) ;
  • Πως εξασφαλίζεται η διαχείριση της ψηφιακής ασφάλειας;
  • Ποιες είναι οι πολιτικές και οι μέθοδοι προστασίας που πρέπει να αναπτυχθούν για την διαχείριση του μεγάλου όγκου ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων των πολιτών, δεδομένης της χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης και των «μεγάλων δεδομένων», από την δημόσια διοίκηση;
  • Πώς η αναβάθμιση των ψηφιακών τεχνολογιών θα διασφαλίσει την καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων;

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)

Ο πρώτος κύκλος του συνεδρίου ενσωμάτωσε παρουσιάσεις που εστίασαν στις θεματικές ενότητες της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη, της Πολιτικής Κυβερνοασφάλειας στην Εσθονία, της αντιμετώπισης των απειλών στον Κυβερνοχώρο, μέσω ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής Κυβερνο-άμυνας, του ρόλου της ηγεσίας στα θέματα της κυβερνοασφάλειας, της διασφάλισης της ψηφιακής διακυβέρνησης στο μέλλον μέσω της ανάπτυξης των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019) Secure Digital Government (19 Απριλίου 2019)Ο δεύτερος κύκλος του συνεδρίου ενσωμάτωσε δύο πάνελ συζητήσεων, τα θέματα των οποίων εστράφησαν:

  1. Προς τις ευκαιρίες και τρωτότητες των Νέων Τεχνολογιών στην πολιτική ψηφιακής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα,
  2. Στη διαμόρφωση πολιτικής Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον «κοινωνικό χαρακτήρα» των Νέων Τεχνολογιών
  3. Στις προοπτικές  ανάπτυξης προηγμένων τεχνολογιών στο πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες

Περισσότερες Πληροφορίες