Προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την ψηφιακή ευκαιρία σε ΜΜΕ (Οργάνωση: Τμήμα Καινοτομίας & Βέλτιστων Πρακτικών – Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

[siteorigin_widget class=”MSP_Main_Widget”]

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019
Έναρξη-Λήξη: Σε εξέλιξη
Ωφελούμενοι: 40 υποψήφιοι (28 δεκτοί), 13 ΜΜΕ (ζητώντας από τους φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας)


Περιγραφή:

Στόχος της δράσης για την υποστήριξη των ψηφιακών ικανοτήτων των ΜΜΕ με μαθητεία σε ψηφιακές θέσεις εργασίας, είναι η διάδοση της DOT, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, προώθηση της διαφάνειας, της ανταγωνιστικότητας, των πολιτιστικών ανταλλαγών, της αμοιβαίας κατανόησης μέσω των ψηφιακών δεξιοτήτων.