Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με έδρα του την Θεσσαλονίκη. Από την 10/3/2000 είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Το ΙΠΤΗΛ διεξάγει δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (αναλυτική λίστα με τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΠΤΗΛ παρατίθεται στο σύνδεσμο).

Η ανάπτυξη της υποδομής του Ινστιτούτου χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΤ ΙΙ με αρχικό προϋπολογισμό 2,3 Μ€ την περίοδο 1998-2000. Το Ινστιτούτο υπόκειται στο Ιδιωτικό Δίκαιο. Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναιο Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης.

Από το 1998 το ΙΠΤΗΛ έχει συμμετάσχει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικά, διακρατικά και παροχής υπηρεσιών (αναλυτική λίστα παρατίθεται στο σύνδεσμο).

Οι ερευνητικές ομάδες του ΙΠΤΗΛ επιδεικνύουν πολύ αξιόλογο επιστημονικό έργο με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, και παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια καθώς και στη συγγραφή βιβλίων και κεφαλαίων βιβλίων.

Το ΙΠΤΗΛ αξιολογήθηκε από Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων (εκτός Ελλάδος) του Τομέα των Μηχανικών, το 2002, το 2005 και το 2014 όπου και έλαβε βαθμό, 9.65/10, 4.4/5 και 4.51/5, αντίστοιχα.

Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση αφορά το διάστημα 2018 – 2021, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια, π.χ. “…ITI has seen tremendous success and growth in recent years…”, “…ITI is one of the top-ranked interdisciplinary research institutes in Europe…”. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ διαθέτει τις υποδομές, την εμπειρία, καθώς επίσης και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς, για την προώθηση και διάθεση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και των καινοτόμων τεχνικών λύσεων και υπηρεσιών του στους άμεσα ενδιαφερόμενους, μέσω των νεοφυών του επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα ανάλογες δράσεις έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μέσα από δομημένες παρεμβάσεις συνεργασίας του Ινστιτούτου με ένα μεγάλο αριθμό νέων φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέσω της σύστασης 7 νέων εταιρειών spin off.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΟΧΙ
Κατηγορία Οργανισμού
  • Άλλα
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Διαβάσετε περισσότερα