Από το 2012 η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lnnovation Quest – PATRAS IQ, αποτελεί μία διαχρονική αναπτυξιακή πρωτοβουλία η οποία προωθεί πλέγμα δράσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με κορυφαίο γεγονός την Ετήσια Έκθεση.

Έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού τομέα που έχει ως στόχο την αξιοποίηση της γνώσης με σκοπό την ανάπτυξη της καινοτομίας και την προώθηση της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, και η διαρκής προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών, για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοδοξούν να καταλάβουν μερίδιο στην εθνική και παγκόσμια αγορά.

Έχει τιμηθεί με το Εθνικό Βραβείο European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2017 καθώς και με το Βραβείο Education Business Awards 2016 και αναγνωρίζεται ως η διαρκής συνάντηση διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του πλούσιου ερευνητικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας όσο και συνολικά στην ανάπτυξη της τοπικής περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
Κατηγορία Οργανισμού
  • Άλλα
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Διαβάσετε περισσότερα