Introduce My City

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Στις 30 Μαρτίου 2019, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διοργάνωσε την εκδήλωση με τίτλο «Introduce my City», που αποτελεί την τέταρτη και τελευταία φάση της πιλοτικής εφαρμογής του Έργου «Code my City», με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση, και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 2019, που συντονίζει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών με τίτλο, «Ψηφιακές Δεξιότητες για μια Ψηφιακή Ελλάδα».
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο «Ίδρυμα Ευγενίδου» και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, από διάφορα σημεία της Ελλάδας, με σκοπό την παρουσίαση των εργασιών τους, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Έργου «Code my City». Το Έργο μετέτρεψε τις σχολικές αίθουσες σε εργαστήρια , ανέδειξε τον ρόλο των δασκάλων πληροφορικής προσφέροντάς τους ένα στόχο να υλοποιήσουν, καλλιέργησε δεξιότητες συνεργασίας και διοίκησης έργου στους μαθητές και μετέφερε τον κώδικα από την θεωρία στην πράξη οδηγώντας τα παιδιά στην υλοποίηση μιας δημιουργίας σχετικής με την πολιτιστική ανάδειξη του τόπου τους.
Το έργο ξεκίνησε το 2018 με την πρόσκληση του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών σε εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα , προκειμένου να μυηθούν σε γλώσσα προγραμματισμού – κώδικα και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους μαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί μετέτρεψαν τις σχολικές αίθουσες σε εργαστήρια κώδικα και τον Οκτώβριο 2018, οι ίδιοι οι μαθητές συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος , όπου έμαθαν πώς να κατασκευάζουν τις δικές τους ταινίες κινουμένων σχεδίων, κάνοντας χρήση του κώδικα.
Στην εκδήλωση, οι μαθητές ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιακής τεχνολογίας, μέσα από τις παρουσιάσεις τους απάντησαν σε καίρια ερωτήματα που γεννώνται από μια τέτοια διαδικασία:

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)
Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

1. Πως συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια ιστορία, από την επιλογή του περιεχομένου μέχρι την εικονογράφησή του;
2.Πώς, χρησιμοποιώντας την γλώσσα του κώδικα, μετατρέπουμε μια εικονογράφηση σε μια σύντομη ταινία κινουμένων σχεδίων;
2. Ποια είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν από την χρήση του κώδικα στην παραγωγή μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων;
3. Ποιες δεξιότητες αναπτύξαμε μέσω αυτής της διαδικασίας;
4. Πόσο διασκεδάσαμε και τι μάθαμε από την διαδικασία;

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε η αρμόδια για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα, Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα Μαρία -Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου η οποία καλωσόρισε τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το όχημα εξέλιξης των σημερινών μαθητών και το μέσο ανάπτυξης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων στην φαρέτρα των προσόντων τους.

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, ο οποίος εξήρε τον ρόλο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται δράσεις με καινοτόμες πρακτικές, ενώ ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου, κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, καλωσορίζοντας τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, εστίασε στα οφέλη που οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων επιφέρουν στη διεύρυνση των οριζόντων των παιδιών.

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Το Έργο «Code my City» ωστόσο, αποτελεί μια πιλοτική εφαρμογή που έχει στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις και την ανάγκη να έρθουν οι δάσκαλοι και οι μαθητές πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες μέσα από την εργασία σε πραγματικές συνθήκες. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, ανέδειξε τα εξής ζητήματα, όπως προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό των νέων δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης:

1) Ανάγκη για περισσότερο χρόνο και καλύτερες υποδομές στο μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
2) Πρωταρχικός στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, διοίκησης έργου, ανάλυσης δεδομένων και επίλυσης προβλημάτων προκειμένου να κάνουν καλύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων,
3) Οι σχολικές αίθουσες, την ώρα του μαθήματος ή σε εργαστήρια μετά το μάθημα, αποτελούν τον χώρο όπου οι μαθητές και οι δάσκαλοι θα πρέπει να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες.
4) Ανάδειξη των καλών πρακτικών όπως προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή και επέκτασή τους σε άλλα σχολεία.

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Η εκδήλωση, εμπλουτίσθηκε με διαδραστική δραστηριότητα, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμετοχής στο Έργο. Η κα Φαιή Γιάνναρου, αρμόδια επιχειρησιακού σχεδιασμού του Τμήματος Καινοτομίας, ανέδειξε την ψηφιακή διάσταση της επικοινωνίας με τους μαθητές και δασκάλους και η ανταπόκριση ήταν ιδιαιτέρως ενθουσιώδης, τόσο για τη συμμετοχή στο έργο που ολοκληρώθηκε όσο και για νέες δράσεις. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν:
1. Η εκδήλωση ήταν : καταπληκτική, υπέροχη, τέλεια, φανταστική, δημιουργική κτλ
2. Οι δεξιότητες που κυρίως αναπτύχθηκαν στους μαθητές ήταν : η ομαδικότητα, οι τεχνικές δεξιότητες, η επικοινωνία κτλ.
3. Η συμμετοχή σε μια τέτοιου είδους δράση θα επαναλαμβανόταν εκ μέρους των μαθητών κατά 93%
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απονομή Πιστοποιητικών συμμετοχής, των μαθητών και εκπαιδευτικών, στο Έργο Code my City, προς επιβράβευσή τους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απονομή Πιστοποιητικών συμμετοχής, των μαθητών και εκπαιδευτικών, στο Έργο Code my City, προς επιβράβευσή τους.

Introduce my City (30 Μαρτίου 2019)

Στο τέλος της εκδήλωσης, έγινε προβολή στο Πλανητάριο, στους μαθητές και εκπαιδευτικούς, με τίτλο: «Το κέντρο του Κόσμου- από το Γεωκεντρικό σύστημα στη διαστολή του Σύμπαντος»