Αυτή ή νέα συνεργασία έγινε στα πλαίσια της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ψηφιακού Μάρκετινγκ  από τον ΟΑΕΔ  και την Google Hellas .

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Google «Grow with Google» η οποία ξεκίνησε το 2020 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Στόχος του προγράμματος είναι η  εκπαίδευση  περισσότερων από 3.000 ανέργων νέων  (έως 29 ετών) στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στις ψηφιακές και εργασιακές δεξιότητες. Άλλα θέματα εστίασης περιλαμβάνουν: δημιουργία ιστότοπου, SEO και SEM (βελτιστοποίηση και διαχείριση μηχανών αναζήτησης), δεξιότητες για ανάπτυξη επιχειρήσεων, κοινωνικά μέσα, μάρκετινγκ περιεχομένου, διαχείριση κρίσεων και εισαγωγή σε πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων (μέσω Google Analytics). Όλοι οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα  λάβουν πιστοποιηση σε διαδικτυακή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Google.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Προχωρημένο
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη