Η Εθνική Συμμαχία προχώρησε και φέτος σε ενημερωτική εκστρατεία προς το ελληνικό κοινό για την δημοφιλή πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

Η φετινή χρονιά των ευρωπαϊκών βραβείων σηματοδοτείται από την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας βραβείων που εστιάζει στις δεξιότητες σε θέματα  Κυβερνοασφάλειας.

Η Ελληνική  Εθνική  Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είχε προτείνει τη συγκεκριμένη κατηγορία κατά την ενεργή συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας σε θέματα Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση την άνοιξη του 2023,  αναγνωρίζοντας τη σημασία της για τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Οι πέντε κατηγορίες βραβείων είναι για το 2024 οι εξής :

·         Ψηφιακή αναβάθμιση δεξιοτήτων στην εργασία

·         Ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση

·         Ένταξη στον ψηφιακό κόσμο

·         Ενασχόληση των γυναικών με επαγγέλματα ΤΠΕ

·         Δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από Δημόσιους, Ιδιωτικούς και Ακαδημαϊκούς Οργανισμούς, καθώς και ερευνητικά ή/και εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία, ΜμΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, δημόσιες διοικήσεις, ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών που εκτελούν ή έχουν ολοκληρώσει έργο ή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της υιοθέτησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε μία από τις παραπάνω πέντε κατηγορίες των βραβείων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://www.nationalcoalition.gov.gr/article/eiste-etoimoi-na-anadeixete-tin-ypero/

Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη