Η «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» στα πλαίσια της αποστολής της για την μείωση του ψηφιακού χάσματος, στηρίζει τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού καθώς ένας από τους στόχους της είναι και η διάδοση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα.

Φέτος για πρώτη χρονιά διεξάγεται το EU Code Week Hackathon, ένας διαδικτυακός διαγωνισμός που θα διαρκέσει 24 ώρες και οι μαθητές θα πρέπει να λύσουν μια πραγματική πρόκληση αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό. Το EU Code Week Hackathon θα πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο σε έξι χώρες και μια από αυτές είναι και η Ελλάδα. Στην χώρα μας τον  διαγωνισμό  υποστηρίζουν  και μέλη της Εθνικής Συμμαχίας (https://codeweek.eu/hackathons/greece#about-codeweek).

Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Το EU Code Week Hackathon είναι ένας διαδικτυακός διαγωνισμός που θα διαρκέσει 24 ώρες και οι μαθητές θα πρέπει να λύσουν μια πραγματική πρόκληση αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό. Το EU Code Week Hackathon θα πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο σε έξι χώρες και μια από αυτές είναι και η Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις. Πιο συγκεκριμένα:

1η Φάση | 7-8 Μαΐου: Online 24ωρο Hackathon.

2η Φάση | Οκτ. 2021: Δια ζώσης 12ωρο Hackathon, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη (αν το επιτρέπει η υγειονομική κατάσταση).

Αφορά μαθητές 15-19 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να σχηματίσουν ομάδες και να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους στον προγραμματισμό για να λύσουν μια πρόκληση. Κάθε ομάδα μαθητών που θα συμμετέχει στο online Hackathon θα αποτελείται από το πολύ 6 μέλη. Ειδικότερα, κάθε ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν προγραμματιστή, έναν σχεδιαστή και έναν παρουσιαστή (pitcher).

Μάθετε περισσότερα στο συνημμένο Δ.Τ.

Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα