Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση για την ενδυνάμωση του ψηφιακού εγγραματισμού των εκπαιδευτικών  στην χώρα καθώς ένας από τους στόχους της  είναι και ο εμπλουτισμός μαθημάτων στην Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων. Παράλληλα η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί μια από τις κύριες ομάδες κοινού στόχου της Συμμαχίας και είναι σε ευθυγράμμισή με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας.

Τα προτεινόμενα μαθήματα επιλέχθηκαν με βάση τις αναγνωρισμένες ανάγκες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στο τομέα της εκπαίδευσης και αφορούν στη βασική εξοικείωση  των παιδαγωγών σε γνωστικά αντικείμενα όπως:

 • Artificial Intelligence
 • STEM
 • Ασφάλεια διαδικτύου
 • Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανότητων εκπαιδευτικών
 • Αεροδιαστημική
 • Προγραμματισμό

Αυτά τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) είναι εντελώς δωρεάν και ανοιχτά για όλους, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων. Προσφέρουν μια εισαγωγή σε καινοτόμες παιδαγωγικές έννοιες, στρατηγικές  καθώς και εργαλεία και πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί  καθημερινά στην πρακτική διδασκαλίας αλλά και να αλληλοεπιδράσουν με μια μεγάλη κοινότητα εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίσετε τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τα περισσότερα μαθήματα οδηγούν σε πιστοποίηση.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Βασικό
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών χωρίς εξειδίκευση
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών με εξειδίκευση
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)