Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της DG CONNECT, της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕNISA, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια. Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας ξεκίνησε το 2012 και είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες θεσμικές εκστρατείες της ΕΕ.

Λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση, καθόλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, υποστηρίζεται από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη και φέρνει σε επαφή εκατοντάδες φορείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, «ομάδων προβληματισμού» (think tanks), ΜΚΟ, επαγγελματικών ενώσεων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εντός και εκτός Ευρώπης.

Στόχος του είναι, μέσω των δράσεων ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, να προωθηθεί η κυβερνοασφάλεια μεταξύ των πολιτών και των οργανισμών της ΕΕ και να παρέχει επίκαιρες διαδικτυακές πληροφορίες στον τομέα της ασφάλειας.

Πλαίσιο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφαλειας (European Union Agency for Cybersecurity) γνωστός ως ENISA ενεργεί ως «κόμβος» (hub) για την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη, δημιουργώντας συνέργειες και προωθώντας την αμοιβαία ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης.

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας συγκεντρώνει μια ποικιλία εκδηλώσεων, διαθέσιμων πόρων και εκπαιδευτικών ενοτήτων σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε ένα εικονικό περιβάλλον.

Απευθυνόμενος σε εκπαιδευτικούς, ο ιστότοπος παρέχει ενότητες εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης, τα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, τις ρυθμίσεις απορρήτου και την προστασία από συνήθεις διαδικτυακούς κινδύνους και απειλές. Στο πλαίσιο του μαθήματος διατίθεται υλικό σε μορφή PDF το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους. Επιπλέον, τηρείται βάση δεδομένων για την ανώτερη εκπαίδευση, η οποία συγκεντρώνει 121 προγράμματα σε 24 χώρες που σχετίζονται με θέματα κυβερνοασφάλειας. Διατίθενται επίσης εργαλεία για τη δημιουργία εκστρατειών ευαισθητοποίησης, όπως ενδεικτικά λογότυπα και υλικό προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπρόσθετα, ο ιστότοπος συγκεντρώνει πληροφορίες για εκδηλώσεις που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και  από άλλους παρόχους. Κάθε χρόνο, καθόλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, διοργανώνονται εκατοντάδες δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων, εργαστηρίων, προγραμμάτων κατάρτισης, διαδικτυακών σεμιναρίων, παρουσιάσεων και άλλες δράσεις για την προώθηση της ψηφιακής ασφάλειας και της υγιεινής στον κυβερνοχώρο.

Γιατί μια θεωρείται ως καλή πρακτική;

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας κατορθώνει να προσελκύει κάθε χρόνο μια πληθώρα διαφορετικών φορέων σε μία εκστρατεία, αφιερωμένη στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των 4 πυλώνων της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, υποστηρίζει τις ψηφιακές δεξιότητες και την τεχνολογική ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, των εργαζομένων σε διάφορους τομείς, των νέων και των μαθητών, καθώς και των εκπαιδευτικών, των δασκάλων και του βοηθητικού προσωπικού.

Ειδικότερα, η εκστρατεία «Think before U Click» του 2020 με επίκεντρο τις απάτες στον κυβερνοχώρο και την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου στο πλαίσιο της νόσου COVID-19 ήταν ιδιαίτερα επιτυχής όσον αφορά τον στόχο της για την προώθηση καλών πρακτικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Από την έναρξη της πρωτοβουλίας το 2012, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερες από 525 δραστηριότητες σε 36 χώρες. Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας αποτέλεσε τη βάση για τη διενέργεια περισσότερων εκδηλώσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε εθνική κλίμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια εκστρατεία εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της μέσω της συνεκτικής συγκέντρωσης χρηματοδότησης από την ΕΕ και από δίκτυα εταίρων. Παράλληλα, ο ιστότοπος είναι φιλικός προς το χρήστη και προσβάσιμος σε όλους, διαρθρωμένος με τη μορφή αποθετηρίου με δυνατότητα αναζήτησης: επί του παρόντος, περιλαμβάνει περισσότερες από 20 εν εξελίξει δράσεις σε εθνικό επίπεδο, καθώς και περίπου 130 στοιχεία για χρήση ως «υλικό ευαισθητοποίησης» (βίντεο, banner, δημοσιεύσεις) για την κυβερνοασφάλεια. Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας έχει ευρεία εμβέλεια και αντίκτυπο, καθώς με περισσότερους από 25.000 ακολούθους στο Twitter εστιάζει σε ένα μεγάλο και ταυτόχρονα στοχευμένο κοινό.

ΠηγήEuropean Cyber Security Month (ECSM) | Digital Skills & Jobs Platform (europa.eu), created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
02/01/2012T00:00:00
Λήξη
31/12/2030T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα