Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου — Εγγράψτε τώρα!
02/06/2023 11:30:00 - 02/06/2023 13:00:00Μετά τη δημοσίευση του τέταρτου κύκλου προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας DIGITAL Europe 2023-24, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τις Ψηφιακές δεξιότητες (HaDEA) διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση στις 2 Ιουνίου 2023 από τις 11:30 έως τις 13:00, για τους εμπλεκόμενους φορείς που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα και τις προσκλήσεις. 

Είστε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κέντρο έρευνας και αριστείας ή καινοτόμος επιχείρηση που αναπτύσσει ψηφιακές τεχνολογίες; Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τα πάντα σχετικά με τις δύο ανοικτές προσκλήσεις και τη δυνατότητα να θέσετε τυχόν σχετικές ερωτήσεις που θα εξεταστούν στην ενότητα των ερωτήσεων και απαντήσεων!

Σχετικά με τον 4ο κύκλο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων

Επί του παρόντος, μόνο το 54% των Ευρωπαίων διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και οι ειδικοί ΤΠΕ στην Ε.Ε. ανέρχονται περίπου σε 9 εκατομμύρια, δεδομένα που απέχουν μακρά από τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2030. Επιπλέον, μόνο 1 από τους 5 ειδικούς ΤΠΕ και πτυχιούχους ΤΠΕ είναι γυναίκα. Για να καλυφθεί η σημαντική έλλειψη τόσο των ειδικών στους τομείς που χρησιμοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, όσο και των ειδικών ΤΠΕ, για παράδειγμα στον τομέα των ημιαγωγών, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η δεξαμενή μαθητών, ιδίως κοριτσιών, τα οποία επιθυμούν  να σπουδάσουν στους τομείς STEM και ΤΠΕ και/ή να ξεκινήσουν καριέρα σε αυτούς τους τομείς. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, έχει πλέον δημοσιευθεί ο τέταρτος κύκλος του προγράμματος DIGITAL Europe, με συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα κατανεμηθεί σε δύο ανοικτές προσκλήσεις:

 1. Η πρώτη πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στους ημιαγωγούς. Κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι ο καθορισμός μιας πλατφόρμας μεταξύ των κέντρων Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) και η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δεξιοτήτων στον τομέα των ημιαγωγών: ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και συναφών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικών στον τομέα των ημιαγωγών.

 2. Η δεύτερη πρόσκληση αποσκοπεί στην τόνωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων μαθητών, ιδίως των κοριτσιών. Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η πιλοτική δράση για την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στον χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών. Η πρόσκληση θα στηρίξει κοινές δράσεις μεταξύ κορυφαίων ανώτατων τεχνικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και σχολείων για την προώθηση των σπουδών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, μπορείτε να βρείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα Χρηματοδότησης και Προσφορών.

Εγγραφείτε τώρα!

Αναδημοσίευση κειμένου: DIGITAL Info Day: Discover the 4th set of calls for proposals under the DIGITAL Europe Programme​!

Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν τη μηχανική, τη βιομηχανία και τις κατασκευές
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα