29/11/2023 00:00:00 - 01/12/2023 00:00:0029 Νοεμβρίου 2023 έως 01 Δεκεμβρίου 2023 θα διεξαχθεί εκδήλωση υψηλής ποιότητας για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ηγετικά, μεσαία και αναδυόμενα στελέχη που ηγούνται ή στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον φορέα τους.
 • Έμπειρα ανώτερα στελέχη στρατηγικού σχεδιασμού για την ψηφιακή εκπαίδευση.
 • Ομάδες ηγετικών και αναδυόμενων ηγετικών στελεχών από τον ίδιο φορέα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή μιας στρατηγικής στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Δράσεις της εκδήλωσης

 • Εμπνευσμένες ομιλίες από γνωστούς εκπαιδευτικούς ηγέτες.
 • Εργαστήρια στρατηγικής σκέψης για να οραματιστούν οι συμμετέχοντες το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης.
 • Πραγματικά διλήμματα, παραδείγματα περιπτώσεων και μελλοντικά σενάρια που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα.
 • Ενεργή επίλυση προβλημάτων για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων ερευνητικά απαντήσεων στις ψηφιακές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί.
 • Ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κοινωνικό πρόγραμμα για δικτύωση και επαγγελματική εκπαίδευση.

Η Ακαδημία Ηγετικής Ψηφιακής Εκπαίδευσης EDEN;

Η Ακαδημία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

 • μαθαίνουν από άλλους,
 • βιώσουν διαφορετικές στρατηγικές για την ηγεσία της ψηφιακής εκπαίδευσης,
 • αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να δημιουργήσουν λύσεις από κοινού,
 • δικτυωθούν επαγγελματικά,
 • οραματιστούν το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Λόγοι συμμετοχής στην εκδήλωση

 • Δικτύωση με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους.
 • Έρευση αποτελεσματικών τρόπων αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης.
 • Βελτίωση της εργαλειοθήκης και εύρεση λύσεων από κοινού.
 • Οραματισμός του μέλλοντος της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Γνώσεις που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες από την εκδήλωση

 • Πώς άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.
 • Πώς να επεξεργάζονται τις μελλοντικές τάσεις και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στον οργανισμό τους.
 • Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη μίας επιτυχημένης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Αποτελεσματικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν άλλοι εκπαιδευτικοί ηγέτες για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εκπαίδευσης.
 • Πώς να προετοιμαστούν και να διασφαλίσουν το μέλλον του ιδρύματός τους με το να γίνουν απόφοιτοι της Ακαδημίας Ηγετικής Ψηφιακής Εκπαίδευσης EDEN.

Για περισσότερες πληροφορίες και κόστος εγγραφής, πατήστε εδώ

© EDEN Digital Learning Europe

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ισπανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Με φυσική παρουσία
Διαβάσετε περισσότερα