Δεσμεύσεις για ψηφιακές δεξιότητες — η δέσμευσή σας για αναβάθμιση και επανειδίκευση!
05/04/2023 12:00:00 - 05/04/2023 13:00:00Ο συνεχιζόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας απαιτεί από όλους τους Ευρωπαίους να αποκτήσουν και να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες. Μια μεγάλη δεξαμενή ταλέντων εμπειρογνωμόνων στον ψηφιακό τομέα είναι, επίσης, απαραίτητη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, το διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) σε κάθε τομέα της οικονομίας. Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία καθορίζει τους συγκεκριμένους ψηφιακούς στόχους που επιδιώκει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το τέλος της δεκαετίας, όπως περιγράφονται για πρώτη φορά στην ανακοίνωση για την ψηφιακή πυξίδα.

Η ΕΕ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει 20 εκατομμύρια ειδικούς στον τομέα των ΤΠΕ (με ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών) και το 80% του πληθυσμού να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής, η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας δρομολόγησε την πρωτοβουλία της σχετικά με τις δεσμεύσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες. Η δέσμευση είναι «δέσμευση που αναλαμβάνεται επιπλέον του βασικού τομέα δραστηριότητας ενός οργανισμού, μεγάλου ή μικρού, ιδιωτικού, δημόσιου ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για συγκεκριμένη συμβολή, χωρίς όρους στους δικαιούχους, για τη μείωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη». Αναλαμβάνοντας δέσμευση, οι οργανισμοί μπορούν να δεσμευτούν ότι θα εφοδιάσουν τους ευρωπαίους εργαζομένους, τους ανέργους, τους ειδικούς στις ΤΠΕ, τους εκπαιδευτικούς, τους σπουδαστές ή τους ηλικιωμένους, με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν και να εργαστούν στην ψηφιακή εποχή. 

Κύριος στόχος του παρόντος Webinar είναι να:

 • ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς σχετικά με τους λόγους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηρίξουν το έργο της πλατφόρμας για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας (pledgers), και
 • τους εμπνεύσει μέσω προηγούμενων ορθών πρακτικών που υποβλήθηκαν και εφαρμόστηκαν επιτυχώς, μέσω της ακόλουθης δομής: 

         1.   Το πρώτο μέρος του Webinar θα είναι αφιερωμένο στις παρουσιάσεις από ενεργούς φορείς που έχουν επιτύχει απτά ορόσημα, οι οποίοι θα μοιραστούν τις δεσμεύσεις και την εμπειρία τους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

        2.   Το δεύτερο μέρος θα επικεντρωθεί σε μια παρουσίαση σχετικά με τα πραγματικά βήματα που απαιτούνται για την υποβολή των δεσμεύσεων στην πλατφόρμα

Εγγραφείτε σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο DSJP!

Συμπληρώστε αυτό το σύντομο έντυπο για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Προσβλέπουμε να σας δούμε στο διαδίκτυο!

Αναδημοσίευση κειμένου:  Pledges for digital skills – your commitment to up- and re-skilling!

Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα