23/09/2022 17:00:00 - 25/09/2022 18:00:00Θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με το European SchoolNet.

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες και επαγγελματίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση STEM (Science Technology Engineering Mathematics) στο πλαίσιο μαθημάτων της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, (STEM, Science Technology Engineering Mathematics) να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την εκπαίδευση STEM.

Το συνέδριο Scientix θα προσφέρει ένα εθνικό φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών, μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση STEM ενώ υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων.

Πληροφορίες για το συνέδριο

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου https://pretalx.ellak.gr/scientix2022/schedule/
Για την παρακολούθηση του συνεδρίου απαιτείται εγγραφή στο https://scientix.ellak.gr/engrafes/
Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαστήριο μέσα από τους συνδέσμους του προγράμματος του συνεδρίου.

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
  • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
  • Με φυσική παρουσία
Διαβάσετε περισσότερα