Ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής και πρόσληψης  ξεκίνησε για νέους ηλικίας από 18 έως 35 μέσα από την πρωτοβουλία «Skills4Jobs» για τις πιο δημοφιλείς ειδικότητες στον χώρο της βιομηχανίας: α) Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής και β) Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δράσεις προσφέρονται στο πλαίσιο  της συνεργασίας του οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ReGeneration και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την απασχόληση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι οργανωμένες, σύγχρονες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Βασικές προϋποθέσεις για να λάβουν μέρους  οι ενδιαφερόμενοι είναι:

 • ηλικία 18 έως 35 ετών
 • να έχουν έως 5 έτη επαγγελματική εμπειρία
 • να είναι απόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ) και Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην ΤΕΙ) και έτσι να εξασφαλίσουν δωρεάν κατάρτιση και άμεση πρόσληψη σε μία από τις επιχειρήσεις- μέλη του ΣΕΒ.

Τα προγράμματα στηρίζονται κυρίως σε κατάρτιση των εκπαιδευομένων με πρακτικό χαρακτήρα όπως επισκέψεις σε επιχειρήσεις, παρουσίαση μελετών περιπτώσεων από στελέχη επιχειρήσεων, άσκηση σε mini projects που θα ανατεθούν από επιχειρήσεις, κλπ, ανάπτυξη “ήπιων δεξιοτήτων” (soft skills) και συμβουλευτική. Θα διεξαχθούν δια ζώσης στα σύγχρονα εργαστήρια του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης- ΣΕΒ, ενώ θα πραγματοποιηθούν και επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις για τα πρώτα πιλοτικά μαθήματα συνεχίζονται έως τις 5 Ιουλίου, και αφορούν στις εξής δύο ειδικότητες:

 • Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβουλευτικής και απασχόλησης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα εφαρμόζεται πιλοτικά στην Αττική για 35 νέες και νέους που έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και έχουν μικρή προϋπηρεσία. Στόχος του είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφορικών συστημάτων, ανάπτυξης, ελέγχου και συντήρησης λογισμικού, τεχνολογιών διαδικτύου και βάσεων δεδομένων.

Η εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 180 διδακτικών ωρών θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 9 εβδομάδων (29 Αυγούστου 2022 με 27 Οκτωβρίου 2022)

Περισσότερες πληροφορίες για το  πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.regeneration.gr/regen-academy/sev-skills4jobs-texnikoi-efarmogon-pliroforikis/

 • ΣΕΒ Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές

Βασική επιδίωξη του ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβουλευτικής και απασχόλησης είναι να εφοδιάσει νέες και νέους, αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες λειτουργίας, ελέγχου, συντήρησης και επισκευής των αυτοματοποιημένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά στην Αττική για τριάντα πέντε (35) νέες και νέους που έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και έχουν μικρή προϋπηρεσία (έως 5 χρόνια).

Η εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 144 διδακτικών ωρών, έχει σχεδιαστεί από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ για τις ανάγκες των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, και θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 8 εβδομάδων (5 Σεπτεμβρίου 2022 με 24 Οκτωβρίου 2022).

Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στον σύνδεσμο: https://www.regeneration.gr/regen-academy/sev-skills4jobs-ilektrologoi-automatistes/

Πηγή:ReGeneration

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Λογισμικό (Software)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα