Στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας μέσα στο 2020 πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων με σκοπό την άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούσαν:

Α) Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2020, 10 -26 Οκτωβρίου: Η πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού Coalition for Digital Skills & Jobs για την προώθηση του προγραμματισμού έχει γίνει πλέον θεσμός και στην Ελλάδα. Διεξήχθησαν  περισσότερες από 1100 δράσεις όπως ο Πανελλήνιος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ρομποτικής, κατά τον οποίο συμμετείχαν σχεδόν 6,000 μαθητές και πάνω από  1,600 ομάδες σχολείων από όλη την Ελλάδα. Στην ταξινόμηση του πίνακα αποτελεσμάτων του EU CODE WEEK για το έτος 2020, η Ελλάδα κατέκτησε την 13η Θέση ανάμεσα σε 84 χώρες.

Η Εθνική Συμμαχία συνέβαλλε στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον προγραμματισμό και  ψηφιακό γραμματισμό με 23 δράσεις με την συμμετοχή μελών και υποστηρικτών και παρέλαβε το πιστοποιητικό αριστείας με τον κωδικό  GR National Coalition.

Μπορείτε να δείτε τις δράσεις εδώ

Β) Στην επιμόρφωση των πολιτών: Τα εξ αποστάσεως  Μαθήματα  για το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και τις  Ψηφιακές Δεξιότητες σε ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών. Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε από τον ΟΕΑΔ και την Google σε δύο φάσεις. Κατά την Α΄ φάση εκπαιδεύτηκαν 3,500 άνεργοι, ενώ η Β΄ φάση εκπαίδευσης 1,500 ανέργων βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης έχει ανακοινωθεί  η δράση για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτωνσε σπουδαστές Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ και των Δημοσίων Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Γ) Στην ενημέρωση των πολιτών για τις ψηφιακές τεχνολογίες: Η Ετήσια Εβδομάδα Παιδείας για τα Μέσα και την Πληροφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων  & Ενημέρωσης (ΕΚΟΜΕ). Το ΕΚΟΜΕ, ως μέλος της UNESCO MIL Alliance και συντονιστής του UNESCO MIL Alliance EU Sub-Chapter Mediterranean Group εγκαινίασε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με θέματα όπως: «Raising MIL Skills in the Mediterranean: Policies & Practices»,  και η «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Σχολείο».

Επίσης, το ΕΚΟΜΕ διεξήγαγε τον 1ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιούγια τους/τις μαθητές/μαθήτριες των τριών τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάσει το μάθημα της Ιστορίας.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε  Διαδικτυακή Συνάντηση ευαισθητοποίησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με τίτλο Νέες Τεχνολογίες: Θεωρία και Πράξη“. Το σεμινάριο εντάσσεται στον Κύκλο ενημέρωσης και διαλόγου για τις ψηφιακές δεξιότητες, που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση».

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία