Τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης εκπαιδεύτηκαν σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, και της πρωτοβουλίας της Microsoft «GR for Growth».

Στόχος του προγράμματος που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση, ήταν να συμβάλλει στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και να αναβαθμίσει τις ψηφιακές δυνατότητες της δημόσιας διοίκησης ώστε να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε χρονική περίοδο ενός έτους και σε δύο φάσεις, την πιλοτική τον Ιούνιο του 2021 και την πλήρη του εφαρμογή η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2022. Απευθύνθηκε σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών, ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής. Περιλάμβανε μαθήματα τα οποία διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες, βασικές (fundamental) και εξειδικευμένες (role-based), με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους της Microsoft, όπως το Azure, Security (κυβερνοασφάλεια), Data & AI (εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων & τεχνητής νοημοσύνης), Business Applications (Power Platform) & Microsoft 365. Η εκμάθηση έγινε δωρεάν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Microsoft (Microsoft Certified Trainers – MCTs) με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα. Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν δωρεάν ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό της Microsoft.

Κατά την πιλοτική φάση εφαρμογής τους (Ιούνιος 2021), η οποία είχε ως στόχο τη σταδιακή εξοικείωση 500 δημοσίων υπαλλήλων – στελεχών Πληροφορικής με το περιβάλλον τεχνολογιών cloud της Microsoft, προσφέρθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα (Microsoft Azure & Microsoft 365). Από τον Δεκέμβριο 2021 έως τον Ιούνιο 2022 διερευνήθηκαν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων μέσα από δεκαοκτώ επιπλέον εξειδικευμένα προγράμματα, που βασίζονταν σε 6 τομείς εφαρμογών υπολογιστικού νέφους και περιλάμβαναν εργαστήρια, καθώς και περιβάλλοντα προετοιμασίας εξετάσεων.

Οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 73% ήταν άνδρες και 27% γυναίκες, 49% εξ αυτών κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο και 8% διδακτορικό, 27% καταλαμβάνουν θέση ευθύνης και 73% είναι υπάλληλοι ενώ το 55% προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής και το υπόλοιπο 45% από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Σημαντική πτυχή του προγράμματος είναι η δυνατότητα πιστοποίησης που παρέχει, την οποία αξιοποίησαν, ήδη, 250 στελέχη που συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις και έχουν πλέον πιστοποιηθεί από τη Microsoft για τις ψηφιακές τους δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών της εταιρείας.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσφέρει στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση την ευκαιρία να εξελιχθεί ψηφιακά και, ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι της να αποκτήσουν τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες. Αποτελεί μία επένδυση σε στελέχη του Δημοσίου προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία.

Επόμενες επιδιώξεις είναι:
• ως το 2023 να έχει αυξηθεί ο αριθμός των ήδη εκπαιδευόμενων δημοσίων υπαλλήλων σε ποσοστό άνω του 50%
• η συγκεκριμένη συνεργασία να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης κατόπιν αξιολόγησης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων
• οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες Αξιολόγησης – Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων της Microsoft
• να υπάρξει πρόβλεψη για πιστοποίηση των επιτυχόντων και μοριοδότηση της επιμόρφωσης.

Αντλήθηκαν πληροφορίες από τους ιστοτόπους του ΕΚΔΔΑ, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της εταιρίας Microsoft.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα