Μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνουν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και η Google Ελλάδος, στο πλαίσιο της «Ελληνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση”

Τα δύο μέλη της «Ελληνικής Συμμαχίας» θα αναλάβουν από κοινού δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική επανακατάρτιση των ανέργων, με στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Η πρώτη κοινή δράση του ΟΑΕΔ και της Google Ελλάδος θα αφορά στη δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing)  περίπου 3000 ανέργων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ και θα βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Grow with Google».Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη δημόσια πρόσκληση συμμετοχής προς ανέργους.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία