Ψηφιακή εκδήλωση με τίτλο: «Η Ελλάδα στην Ψηφιακή Δεκαετία: Που βρισκόμαστε και τι πρέπει ακόμη να γίνει», διοργάνωσε ο ΣΕΒ στις 31/1/2024, με αφορμή την ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας.

Τα βασικά ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Στην εκδήλωση, βάσει των ευρημάτων του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας του ΣΕΒ, αναδείχθηκαν τα βήματα προόδου της Ελλάδας, στην πορεία της προς την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας, και υπογραμμίστηκαν τα πεδία στα οποία υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Ειδικότερα, όπως τονίστηκε,  αξιολογώντας την ψηφιακή πορεία της Ελλάδας μεταξύ 2018-2023, τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας της χώρας βελτιώθηκαν κατά 56%, σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μ.ο. 30%. Η βελτίωση αυτή ήταν η υψηλότερη στην ΕΕ, όμως συναρτάται με το χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που καταγραφόταν πριν από μια πενταετία. Παρά τη βελτίωση, υπάρχει ακόμα απόσταση μέχρι τη σύγκλιση με τον μ.ο. της ΕΕ27 στις υποδομές συνδεσιμότητας (85% μ.ο. ΕΕ), τις ψηφιακές δεξιότητες (86% μ.ο. ΕΕ), τις επιχειρήσεις (68% μ.ο. ΕΕ), τη δημόσια διοίκηση (78% μ.ο. ΕΕ), αλλά και το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών)  & υψηλής τεχνολογίας (75% μ.ο. ΕΕ).

Οι 9 στοχευμένες παρεμβάσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού βηματισμού της χώρας.

Πρόκειται για προτάσεις του ΣΕβ που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού βηματισμού της χώρας, με σημαντικότερες:

 1. Κίνητρα για την επίσπευση της διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων
 2. Εκστρατείες οριζόντιας ενίσχυσης του ψηφιακού αλφαβητισμού για το σύνολο του πληθυσμού
 3. Διπλασιασμός αριθμού αποφοίτων σε σχολές ΤΠΕ και γενικότερα σχολές STEΜ, εντός τετραετίας
 4. Διαμόρφωση πιο ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων και φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων από τις επιχειρήσεις
 5. Κατάρτιση σύγχρονων εθνικών στρατηγικών και πλαισίων για την ασφαλή ανάπτυξη και παραγωγική χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών αιχμής, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη.
 6. Διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου για τη διακυβέρνηση και το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων.
 7. Υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων αιχμής από τον εγχώριο κλάδο ΤΠΕ
 8. Απλοποίηση διαδικασιών πριν την ψηφιοποίησή τους και πλήρης ψηφιοποίηση των διεπαφών του δημόσιου τομέα με τις επιχειρήσεις, και
 9. Επιτάχυνση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, διακεκριμένοι ομιλητές σκιαγράφησαν την τεχνολογική ωριμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επισήμαναν τις προκλήσεις και ανάγκες που αντιμετωπίζουν κατά την ψηφιακή τους μετάβαση και υπογράμμισαν τον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, αξιοποίησης και προστασίας δεδομένων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ανταγωνιστικές, ανθεκτικές και κυβερνοασφαλείς επιχειρήσεις.

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου του ΣΕΒ.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα