Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόσφατη πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με την Πράξη Αλληλεγγύης για τον Κυβερνοχώρο (Cyber Solidarity Act), η οποία  προτάθηκε τον Απρίλιο του 2023. Η Πράξη αυτή  που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου σε ολόκληρη την ΕΕ, με σκοπό την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων κυβερνοαπειλών που επηρεάζονται από γεωπολιτικά γεγονότα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις δράσεις:

 1. Ευρωπαϊκό Σύστημα Συναγερμού για την Κυβερνοασφάλεια

Αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Συναγερμού για την Κυβερνοασφάλεια, το οποίο θα περιλαμβάνει εθνικούς και διασυνοριακούς κόμβους του κυβερνοχώρου που θα συμβάλλουν στον γρήγορο εντοπισμό κυβερνοαπειλών, με τη χρήση προηγμένων εργαλείων, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων.  Επιπλέον, θα παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στις Αρχές, για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2023, συγκροτήθηκαν δύο ομάδες Κρατών Μελών για την πιλοτική χρήση αυτών των εργαλείων και υποδομών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Ψηφιακή Ευρώπη”.

 1. Μηχανισμός Έκτακτης Ανάγκης για την Κυβερνοασφάλεια

Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την Κυβερνοασφάλεια, ο οποίος θα συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση σημαντικών περιστατικών στον κυβερνοχώρο. Ο μηχανισμός αυτός θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς:

 • Δράσεις ετοιμότητας: Συντονισμός ελέγχων για τον εντοπισμό τρωτών σημείων σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη ή η ενέργεια.
 • Μητρώο υπηρεσιών της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Δημιουργία μητρώου υπηρεσιών αντιμετώπισης συμβάντων από αξιόπιστους παρόχους. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να ζητηθούν από τα Κράτη Μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ή τρίτες χώρες σε περίπτωση σοβαρών συμβάντων στον κυβερνοχώρο.
 • Οικονομική υποστήριξη για αμοιβαία βοήθεια: Παροχή υποστήριξης στα Κράτη Μέλη που πλήττονται από σημαντικά περιστατικά στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης από άλλα Κράτη Μέλη.
 1. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Επανεξέτασης Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας

Θα επανεξετάζει και θα αξιολογεί σημαντικά περιστατικά ασφαλείας που έχουν προκύψει στον κυβερνοχώρο.  Στόχος του είναι η παροχή συστάσεων για την ενίσχυση των διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας που πρόκειται να εφαρμόσει η ΕΕ.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησαν να τροποποιήσουν την Πράξη για την Κυβερνοασφάλεια, ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης σε υπηρεσίες διαχείρισης της ασφάλειας. Η πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει αξιόπιστα μέλη στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Παρόχων Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της Πράξης Αλληλεγγύης για τον Κυβερνοχώρο. Παράλληλα, ενισχύει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προωθεί την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, και αποτελεί ζωτικής σημασίας δράση για τις επιχειρήσεις και τις υποδομές.

Επόμενα βήματα

Για την επιτευχθείσα συμφωνία αναμένεται η επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μόλις εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ η Πράξη Αλληλεγγύης για τον κυβερνοχώρο, την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Αναδημοσίευση κειμένου: Commission welcomes political agreement on Cyber Solidarity Act

Digital Skills & Jobs Platform, created by Ginevra Santini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα