Στο πλαίσιο των εργασιών της Ψηφιακής Συνόδου 2022 (Digital Assembly 2022) που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου 2022 στην Τουλούζη της Γαλλίας, συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων δράσεων και το εργαστήριο με τίτλο: «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό: Αποκτώντας δεξιότητες για τη Ψηφιακή Δεκαετία» (“Investing in people: Getting the skills for Digital Decade”).

Περισσότεροι από εβδομήντα (70) εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ενώσεων ΤΠΕ και ΜΚΟ, συγκεντρώθηκαν στην Τουλούζη με στόχο την εξεύρεση λύσεων, ώστε να γεφυρωθεί το συνεχώς αυξανόμενο χάσμα στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, υπήρξε κοινή συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, ότι αποκλειστικά μέσω της διασυνοριακής και διατομεακής συνεργασίας, η Ε.Ε. θα προσεγγίσει τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας ως προς την ανάδειξη 20 εκατομμυρίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ΤΠΕ, με ταυτόχρονη σύγκλιση των φύλων, και την απόκτηση τουλάχιστον βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων έως το 2030 σε ποσοστό 80 % του πληθυσμού της Ε.Ε.

Στην πρώτη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης επισημάνθηκε η σημασία της κατάρτισης και της διατήρησης ειδικευμένων εργαζομένων στην εργασία. Ο κ. Aniss Gaaya, εκπρόσωπος της εταιρείας Airbus μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες την περίπτωση της εταιρείας του αναφορικά με τις δυνατότητες επανακατάρτισης των εργαζομένων της. Τα τελευταία 3 χρόνια, η εταιρεία Airbus έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1.000 εργαζόμενους στην επιστήμη των δεδομένων (data science). Για να διασφαλίσει την επιτυχία παρόμοιων πρωτοβουλιών, η εταιρεία έπρεπε πρώτα να κατανοήσει τις ανάγκες της στον τομέα των δεξιοτήτων και τα επαγγελματικά προφίλ του μέλλοντος.

Ο κ. Josef Lannemyr, από την Υπηρεσία Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σουηδίας, εστίασε στην ανάγκη ύπαρξης περισσότερων εμπειρογνωμόνων με συνδυαστικές δεξιότητες, παραδοσιακών κλάδων και ψηφιακών τεχνολογιών (για παράδειγμα ιατροί με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, νομικοί με δεξιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας κ.ο.κ). Αυτή η νέα ανάγκη για συνδυαστικά επαγγελματικά προφίλ επιβάλλει με τη σειρά της μια στροφή προς περισσότερο διεπιστημονικά ακαδημαϊκά προγράμματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Roberto Giovannoni από το Πανεπιστήμιο της Πίζας, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν διαθέτει, επί του παρόντος, περισσότερους αποφοίτους για να ικανοποιήσει τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η αύξηση του αριθμού των ψηφιακών εμπειρογνωμόνων, θα  μπορούσε εναλλακτικά να επιτευχθεί με τη δημιουργία ευέλικτων σπονδυλωτών προγραμμάτων που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή κατάρτιση με την εργασιακή εμπειρία (μαθήματα κατάρτισης μικρότερης διάρκειας).

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και συζήτησαν τις προκλήσεις και τις πιθανές λύσεις, με μερικές από τις προτάσεις τους να εστιάζουν στην:

 • καλλιέργεια της ψηφιακής κουλτούρας μέσα σε έναν οργανισμό με στόχο την  προσέλκυση και παραμονή του προσωπικού με ενισχυμένες ικανότητες.
 • καινοτόμο εκπαίδευση και προσφορά συμβάσεων στους εργαζόμενους που περιλαμβάνουν συνδυαστικά εργασία και σπουδές.
 • καταπολέμηση των στερεοτύπων στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον καθώς και στα μέσα ενημέρωσης για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην τεχνολογία.
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνση των ατόμων να εκπαιδευτούν ώστε να επιτευχθεί η «ψηφιακή ένταξη».
 • συνεργασία στο πλαίσιο υφιστάμενων ομάδων καθώς και με ομοϊδεάτες εταίρους και ανταλλαγή καλών πρακτικών.
 • δρομολόγηση χρηματοδότησης σε κατάλληλα προγράμματα τόσο από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, όσο και από τις κυβερνήσεις.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κύρια σημεία  της συζήτησης στο συνημμένο απόσπασμα του «ψηφιακού πίνακα».

Στη δεύτερη συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης συζητήθηκε η στρατηγική αυτονομίας της Ε.Ε. στον τομέα της τεχνολογίας και η ανάγκη παραμονής και προσέλκυσης ταλαντούχων ανθρώπων στην Ευρώπη. Η βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Lina Gálvez Muñoz, υπενθύμισε το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της τεχνολογίας και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για δράσεις που θα παραδειγματίσουν και θα ενθαρρύνουν τα νέα κορίτσια ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο σπουδών και εργασίας τους στο τομέα των ΤΠΕ. Η κα Samia Ghozlane από το Γαλλικό Grande Ecole de Numerique πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει σαφές στις γυναίκες και στα νέα κορίτσια ότι το παραγόμενο προϊόν στις «ψηφιακές θέσεις εργασίας» είναι καθοριστικής σημασίας και έχει μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο κ. Mário Lelovský από την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση της Σλοβακίας τοποθετήθηκε επί της σημασίας του ηγετικού ρόλου και της προθυμίας της πολιτικής ηγεσίας για συνεργασία σε εθνικό επίπεδο (ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις και κυβέρνηση), ενώ ανέφερε επίσης τη σημασία των ψηφιακών εμπειρογνωμόνων στη μελλοντική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Το προσεχές διάστημα θα δημοσιευτεί λεπτομερής έκθεση συνοψίζοντας τα πεπραγμένα του Εργαστηρίου. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με τον εν εξελίξει δομημένο διάλογο για τις ψηφιακές δεξιότητες και την εκπαίδευση της Ε.Ε., με στόχο την κατάρτιση μελλοντικών συστάσεων. 

Φωτογραφικό υλικό από το εργαστήριο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/media/set?vanity=DigitalSkillsEU&set=a.4773736969393590.

Αναδημοσίευση είδησης και οπτικού υλικού “Digital Assembly workshop: Stakeholders suggest actions to boost digital skills and reach the Digital decade targets”, Digital Skills & Jobs Platform, Created by Niamh Thornton.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα