Στις 23 Απριλίου 2024, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP). Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας μέσω της τεχνικής συντήρησης, της δημιουργίας περιεχομένου και του φιλικού προς τον χρήστη σχεδιασμού της.

Οι βασικοί στόχοι του διαγωνισμού περιλαμβάνουν την ενίσχυση της λειτουργίας της πλατφόρμας, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών συμμαχιών για τις ψηφιακές δεξιότητες και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ αυτών των συμμαχιών και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας. Οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στα εξής: 

 • Τεχνική συντήρηση της υπάρχουσας διαδικτυακής εφαρμογής. 
 • Δημιουργία περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ευρωπαϊκών ψηφιακών δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση σχετικά με το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων. 
 • Εξασφάλιση σχεδιασμού πλατφόρμας με επίκεντρο τον χρήστη, προσβάσιμης και προστασίας των δεδομένων της. 
 • Υποστήριξη των εθνικών συμμαχιών με παροχή περιεχομένου, υποστήριξη στο σχεδιασμό και  τεχνική βοήθεια.  
 • Αύξηση της συμμετοχής των εθνικών συμμαχιών και αύξηση της βάσης των μελών της πλατφόρμας.
 • Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων και εργαστηρίων για την προώθηση της συνεργασίας και των βέλτιστων πρακτικών. 
 • Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας για την προσέγγιση νέου κοινού και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα θα παρέχει υπηρεσίες, όπως η επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού αποθετηρίου ψηφιακών δεξιοτήτων, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες κατάρτισης και η σύνδεση των χρηστών με πολιτικές και στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ και στην προώθηση ενός εργατικού δυναμικού με περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ. 

Η προθεσμία υποβολής είναι η 11η Ιουνίου 2024, στις 12:00, ώρα Ευρώπης/Βρυξελλών.

Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην πύλη Funding & Tenders (πύλη F&T).

Αναδημοσίευση κειμένου: Extension of the Digital Skills & Jobs Platform activities (Call for tenders) | Digital Skills and Jobs Platform (europa.eu), Digital Skills & Jobs Platform, created by Ginevra Santini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα