Η Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, αποτελεί πλέον το νέο μέλος των Εθνικών Συμμαχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τη σύστασή της με την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για το 2018,  που υποβλήθηκε από το  Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις 19  Μαρτίου 2018 .

Σήμερα υπάρχουν 21 Εθνικές Συμμαχίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την Νέα Ατζέντα για τις Δεξιότητες στην Ευρώπη.

Για την αναγνώριση της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν οι παρακάτω ενέργειες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τις αρχές του 2018:

 1. Κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Συμμαχίας και η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 2. Κατασκευή και διαχείριση των μέσων επικοινωνίας και δημοσιότητας της Εθνικής Συμμαχίας: www.nationalcoalition.gov.gr, @nationcoalition, Linkedin,
 3. Aνάπτυξη συνεργασίας του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ψηφιακών Δεξιοτήτων,
 4. Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων επικοινωνίας και δράσεων, μελών της Εθνικής Συμμαχίας και
 5. Μεγέθυνση της Εθνικής Συμμαχίας και άνοιγμα σε νέα μέλη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ, που διακρίνονται για τη διάδοση και υλοποίηση δράσεων ψηφιακών δεξιοτήτων και εξυπηρετούν τους σκοπούς της Συμμαχίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία