Έρευνες διαβούλευσης EDSC

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δύο νέες έρευνες στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC). Πείτε τη γνώμη σας έως τις 23 Ιανουαρίου!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC) μέσω διαδικασίας διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγονται δύο διαδικτυακές έρευνες με σκοπό να συγκεντρώσουν πληροφορίες από τα 27 ευρωπαϊκά κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο πιστοποίησης ψηφιακών ικανοτήτων, τις πολιτικές ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες κατάρτισης των πολιτών που οδηγούν σε πιστοποίηση.

Οι έρευνες απευθύνονται, αντίστοιχα, στις δημόσιες αρχές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψηφιοποίησης και της απασχόλησης, καθώς και στους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μπορείτε να συμμετάσχετε έως τις 23 Ιανουαρίου 2023. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας (feasibility study) σχετικά με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων.

Είστε δημόσια αρχή/υπεύθυνος χάραξης πολιτικής (υπουργεία/δημόσια ιδρύματα αρμόδια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την απασχόληση) ή πάροχος εκπαίδευσης – κατάρτισης; Εγγραφείτε εδώ για να ενημερώνεστε και να συμμετάσχετε στις έρευνες που πραγματοποιούνται. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η μελέτη σκοπιμότητας του EDSC είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής τη Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG-EMPL), υπό την ευθύνη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της ΕΕ.

Αναδημοσίευση είδησης: Two new surveys on the EDSC: take part in the consultation!, Digital Skills & jobs Platform, Created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα