Ανοικτή πρόσκληση για εμπειρογνώμονες σε ψηφιακά θέματα   —  Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση 

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (DSJP) αναζητά εμπειρογνώμονες σε θέματα στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και των δεξιοτήτων. Η ανοικτή πρόσκληση αφορά στην έρευνα, την εκπόνηση και τη σύνταξη εγγράφων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και δεξιοτήτων («Ψηφιακά Ενημερωτικά Σημειώματα»). Κάθε ενημερωτικό σημείωμα  θα παρουσιάζεται με τη μορφή εις βάθους ανάλυσης: ένα εκτενές, λεπτομερές άρθρο, το οποίο θα αφορά σε ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση, σύμφωνα με την προσέγγιση ενός ακαδημαϊκού εγγράφου και σε μορφή φιλική προς τον χρήστη  (όριο λέξεων: 2,000-3,000 λέξεις).  Μήκος του του αντικειμένου: 2,0003,000 λέξεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 1 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 23:59.

Αποζημίωση: Το ποσό των 1,000 EUR (χωρίς ΦΠΑ) κατ’ αποκοπή θα καταβληθεί στον επιλεγέντα και συμβεβλημένο εμπειρογνώμονα.  

Προϋποθέσεις 

Οι επιλεγέντες εμπειρογνώμονες θα πρέπει να διαθέτουν ουσιαστική εμπειρία στα θέματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση και να έχουν προηγούμενη εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων έρευνας και ανάλυσης, καθώς και ειδική πείρα στη σύνταξη του εν λόγω υλικού. Θα πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη (ΕΟΧ) και το εργασιακό τους πλαίσιο θα πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (γλώσσα σύνταξης και δημοσίευσης των εγγράφων). Οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι κατά τις συνήθεις ώρες γραφείου στην Ευρώπη. Οι εργασίες ανάπτυξης περιεχομένου θα πρέπει να παραδοθούν μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου, με επιβεβαίωση του ακριβούς χρονοδιαγράμματος με κάθε εμπειρογνώμονα. 

Θέματα

Όλα τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της απασχόλησης. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής και οι τελικοί τίτλοι θα εκπονηθούν κατόπιν συζήτησης με τον εμπειρογνώμονα.

 1. Ψηφιακή ένταξη σε όλους τους δημογραφικούς τομείς: ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν διάφοροι δημογραφικοί τομείς (όπως οι γυναίκες άνω των 40 ετών) και οι ηλικιωμένοι γενικότερα, όσον αφορά στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, και πώς μπορούμε να τις μετριάσουμε;
 2. Αλγόριθμοι και παραπληροφόρηση: πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι και πώς χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο; (σε όλα τα πλαίσια, αλλά με έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
 3. Αλλαγή του τοπίου των δεξιοτήτων με βάση τη διττή ψηφιακή και πράσινη μετάβαση: προώθηση της ανθεκτικότητας και των νέων δεξιοτήτων σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο.
 4. Προσέλκυση και διατήρηση ειδικών ΤΠΕ (π.χ. στρατηγικές για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όσον αφορά στην πρόσληψη και την προσέλκυση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας).
 5. Προσβασιμότητα στις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες: απλοποίηση βασικών υπηρεσιών για τους πλέον ευάλωτους πολίτες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, κοινωνικές ομάδες που μένουν πίσω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό).
 6. Διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ψηφιακή Δεκαετία (οι στρατηγικές για τη διατήρηση των ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να σέβονται τις βασικές αξίες της ΕΕ — δικαιώματα, την ελευθερία και τη δημοκρατία, την πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ).
 7. Δεοντολογία στην ΤΝ: ένα παιχνίδι υψηλού ενδιαφέροντος, αλλά με ποιο κόστος; (διερεύνηση του ρόλου της δεοντολογίας στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον σχεδιασμό της ΤΝ)

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση 

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (DSJP) είναι αφιερωμένη σε όλους.  Εδώ μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκδηλώσεις και ευκαιρίες κατάρτισης (από βασικές έως προηγμένες). Στους νέους χρήστες παρέχονται επικαιροποιημένες πληροφορίες με προσβάσιμο τρόπο, ενώ οι πιο έμπειροι επαγγελματίες μπορούν να επωφεληθούν από στοχευμένο περιεχόμενο, σχετικό με τα ενδιαφέροντά τους ή τον τομέα αρμοδιότητάς τους. Η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης την Κοινότητα DSJP, στην οποία συμμετέχουν ήδη πάνω από 10.000 ενδιαφερόμενοι από όλη την Ευρώπη. 

Yποβάλετε αίτηση τώρα!

Παρακαλείστε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και να μας στείλετε την αίτησή σας, εάν έχουμε κινήσει το ενδιαφέρον σας! Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2024.

Αναδημοσίευση κειμένου: DSJP Open Call for Topic Experts – Apply by 1 February 2024!, Digital Skills & Jobs Platform, createdby Galina Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα