Ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και να προωθηθεί ο ψηφιακός εγγραμματισμός.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) λίγο περισσότεροι από τους μισούς νέους ηλικίας 15 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δήλωσαν ότι είχαν λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης μεροληπτικών ή υποκειμενικών πληροφοριών.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 80 % των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν πρόβλημα στη χώρα τους και το ένα τρίτο χαρακτηρίζεται ως ψηφιακά αναλφάβητοι.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών προς τους εκπαιδευτικούς και τους παρόχους κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές καθώς και ιδέες για δράσεις αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και διάδοσης της ψηφιακής γνώσης. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν διαφορετικά μαθήματα και διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα πείρας και γνώσεων στον τομέα των ΤΠΕ.

Μαζί τη συνοδευτική έκθεση, οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μέρος του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Στόχος τους είναι η βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την παραπληροφόρηση. Παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ορθής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και τον τρόπο αξιολόγησης των δεξιοτήτων ψηφιακού εγραμματισμού των μαθητών

Τέλος, παραθέτουν παραδείγματα για το πώς οι εκπαιδευτικοί,  ανεξαρτήτως από το αν διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρογνωσία στην ψηφιακή μάθηση ή όχι, μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να καλλιεργήσουν την ικανότητα κριτικής σκέψης και να ενδυναμώσουν την ανθεκτικότητάς τους στην ψηφιακή εποχή.

Οι συστάσεις αφορούν ζητήματα όπως:

 • Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους να επαληθεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν και να σκέφτονται με κριτικό πνεύμα;
 • Πώς μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τις διάφορες διαστάσεις της παραπληροφόρησης, όπως δεοντολογικές ή οικονομικές;
 • Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε βαθιά ψευδή στοιχεία;

Ανακαλύψτε το ενημερωτικό δελτίο και το ενημερωτικό γράφημα. Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναδημοσίευση είδησης “European Commission to tackle disinformation and promote digital literacy among young people”, created by Federica Tondo

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Μικροηλεκτρονική
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα